Zoeken

Resultaten nieuws

‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Elooisberg’ laat nog meer sociale woning …

Op om 08:05
De gemeente Lennik moet om het ‘Sociaal Objectief’ te halen een serieuze inhaalbeweging maken om voldoende sociale …
Lees meer

Bestuursakkoord 2013-2018 van N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw: …

Op om 20:55
SINT-PIETERS-LEEUW - Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2013-2018. Beide partijen maakten nu de inhoud van hun bestuursakkoord vast. Dit document legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in deze periode. …
Lees meer

Gemeente werkt samen met inwoners aan 'Duurzaam Lennik 2030'

Op om 20:17
Het gemeentebestuur van Lennik wil een langetermijnvisie ontwikkelen. Bedoeling is om via 'Duurzaam Lennik 2030' een duurzamere, meer ondernemende en socialere gemeente te worden. De inwoners zullen daarbij reeds dit voorjaar nauw betrokken worden via participatie en inspraak.
Lees meer

Zes sociale woningen in Oetingse wijk Kervyn

Op om 19:37
OETINGEN – Het gemeentebestuur heeft samen met de inwoners de nieuwe wijk Kervyn ingehuldigd. In de wijk, tussen de kerk en het kasteel van Oetingen werden er ook zes sociale woningen gerealiseerd. In 2007 kreeg een private ontwikkelaar groen licht om op korte termijn een nieuwe verkaveling in Oetingen op te starten. “De vraag naar woningen in …
Lees meer

'Lennikse meerderheid plant verkoop vastgoed en uitbreiding Sint-Elooiswijk'

Op om 14:50
LENNIK – De Lennikse meerderheid (LB-Open-VLD-CD&V) overweegt de verkoop van verschillende eigendommen. Die waren bestemd voor sociale projecten die reeds jaren waren goedgekeurd door OCMW en gemeenteraad. De meerderheid ziet meer in een uitbreiding van de Sint-Elooiswijk. “Dit is nefast voor het sociaal beleid in Lennik. Bijkomend weigert …
Lees meer

Beleidsnota 2012 gemeente Roosdaal

Op om 22:03
ROOSDAAL – Het Roosdaals gemeentebestuur maakte haar beleidsnota 2012 bekend. In 2007 werd door het Roosdaalse college van burgemeester en schepenen het algemeen strategisch beleidsplan 2008-2012 opgesteld en werden strategische doelstellingen bepaald. “Ter voorbereiding hiervan deed het gemeentebestuur een vergelijking van de …
Lees meer

'Grote Prijs Miet Smet' voor Viviane Deleeuw

Op om 21:34
HALLE - Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Halle reikten de vrouwen van de afdeling dit jaar voor het eerst de 'Grote Prijs Miet Smet' uit. Viviane Deleeuw uit Buizingen was de gelukkige winnaar. Op vrijdagavond ontvingen de CD&V mandatarissen en het lokale bestuur maar liefst een honderdtal mensen op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in …
Lees meer

Sociale verkaveling Herne draagt naam kunstenaar Frans Minnaert

Op om 19:06
HERNE – In aanwezigheid van heel wat bewoners is de nieuwe sociale woonwijk Frans Minnaertstraat officieel geopend. Alle huizen en appartementen zijn al toegewezen. Het zijn de eerste sociale woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia in Herne. De verkaveling is gelegen naast de velden van voetbalclub KFC Herne en op een boogscheut …
Lees meer

Gooik investeert volgende 6 jaar 18 miljoen euro in duurzame dorpen

Op om 11:50
Gooik wil inzetten op de landelijkheid en de 5 dorpsgemeenschappen, het thuisgevoel van mensen in hun dorp moet nog …
Lees meer

Lennikse sociale woningbouw moet meer gespreid worden

Op om 15:50
LENNIK - Gemeenteraadslid  voor het Vlaams Belang Filip Rooselaers verzet zich tegen oververzadiging van de Sint-Elooiswijk . Volgens hem kan de sociale woningbouw beter gespreid worden. Om het sociaal bindend objectief te realiseren wil de gemeente Lennik tegen 2025 88 sociale huurwoningen, 30 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel realiseren. …
Lees meer

Is er toekomst voor vierkantshoeves?

Op om 05:45
 GOOIK - In vele plattelandsgemeenten in Vlaanderen, waaronder de gemeenten in het Pajottenland, rijzen er de laatste tijd enorm veel vragen omtrent de mogelijkheden met grote vierkantshoeves in agrarisch gebied. De betrokken vierkantshoeves zijn enorm grote gebouwen en kunnen binnen de huidige regelgeving niet verbouwd worden naar meerdere …
Lees meer

Sociale appartementen en tweede Lokaal Opvang Initiatief voor Heikruis

Op om 22:23
PEPINGEN - In het oud gemeentehuis van Heikruis zijn er 4 sociale woningen bijna instapklaar. In het schooltje achter het gemeentehuis wordt binnenkort een tweede Lokaal Opvang Initiatief (LOI) geopend. Het OCMW besloot in de vorige legislatuur om het gemeentehuis om te bouwen tot sociale woongelegenheid. Het werd een grondige verbouwing waarbij de …
Lees meer

Waarom “De Zagerij” niet afbreken?

Op om 07:29
PEPINGEN – Schepen van financiën en sport Gerard De Floo suggereert dat  “De Zagerij” kan afgebroken worden om het reservegebied voor woonwijken achter het gemeentehuis een toegang naar de openbare weg te verschaffen. “Een afbraak van de Zagerij  is hiertoe een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is de creatie van …
Lees meer

Lennik wil oude rijkswachtappartementen onteigenen

Op om 10:40
LENNIK – Op de gemeenteraad van maandagavond werd beslist om de appartementen van de gewezen rijkswachtkazerne te onteigenen. Het gebouw wordt momenteel door het OCMW gebruikt voor het Lokaal Opvang Initiatief en zal later ingezet worden voor sociale huisvesting. Volgens schepen Heidi Elpers wil de gemeente onteigenen om niet in concurrentie te …
Lees meer

Alleen sociale woningen vorderen in dossier Pepingse Zagerij

Op om 19:03
PEPINGEN – De CD&V-spa-fractie interpelleerde vorige week de Open-VLD-N-VA-meerderheid over de stand van zaken rond “De Zagerij”. Uit het antwoord blijkt dat alleen het dossier van de sociale woningen vooruitgang boekt. In de vorige legislatuur werd door het toenmalige CD&V-spa bestuur en de Open-VLD oppositie unaniem beslist om …
Lees meer

Galmaarden zet stappen naar meer sociale huurwoningen

Op om 21:24
GALMAARDEN – De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor de realisatie van tien sociale huurwoningen in Vollezele. Er zijn ook 16 huurwoningen en 8 koopwoningen voorzien in de wijk Flietermolen Deze huurwoningen zullen worden gebouwd ter hoogte van de ‘Pastorie …
Lees meer

Gooik plant 22 sociale woningen in Leerbeek

Op om 13:35
GOOIK – De gemeenteraad heeft een intentienota goedgekeurd waardoor er 22 sociale woongelegenheden kunnen bijkomen tussen de Kwadebeekstraat en de oude trambedding in Leerbeek. Aan de Kwadebeekstraat ligt een woonuitbreidingsgebied van 111 are. “Vlabinvest heeft de bedoeling via haar fonds op termijn 22 woningen in het woonuitbreidingsgebied te …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?