Galmaarden zet stappen naar meer sociale huurwoningen

GALMAARDEN – De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor de realisatie van tien sociale huurwoningen in Vollezele. Er zijn ook 16 huurwoningen en 8 koopwoningen voorzien in de wijk Flietermolen

Deze huurwoningen zullen worden gebouwd ter hoogte van de ‘Pastorie Vollezele’ aan het Oudstrijdersplein en de Bakkerstraat op een grond van de gemeente. De Vlaamse Regering heeft zich ook aangesloten bij de overeenkomst zodat het project voorrang krijgt bij de financiering. Hierdoor zal het project op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Partner Providentia

Een tweede belangrijke stap voor de realisatie van het project ‘Pastorie Vollezele’ is dat de gemeente haar grond in erfpacht heeft gegeven aan Providentia voor negenennegentig jaar. Zo wordt de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia een duurzame partner in de realisatie van het bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen.

Zestien sociale woningen

Verder wil de gemeente zestien sociale huurwoningen en acht sociale koopwoningen realiseren in de wijk Flietermolen. Dit project gaat minder vlot omdat de gemeente of Providentia geen eigenaar is van de gronden. Toch zijn er volop gesprekken aan de gang tussen de intercommunale Haviland, eigenaar van de gronden, Providentia en de gemeente. Er werd overeengekomen dat ook hier Providentia de sociale woningen zal bouwen. De realisatie is pas voorzien na de realisatie van het project ‘Pastorie Vollezele’.

Tekst: Saïda El Bajaj


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?