Privacy policy

Laatste update op 01/02/2020.

De website www.persinfo.org (hierna: de “website”) is eigendom van:

Persinfo BVBA (hierna “Persinfo”, “Wij” en “Ons”)
Postberg 15 - 1750 Lennik
België
Tel: +32 478 30 34 41
E-mail: info@persinfo.org
BE 0467.101.916

Bij Persinfo hechten we waarde aan jouw privacy.

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website, app en tijdens onze dienstverlening op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze privacyverklaring geven we je een inkijk over welke informatie we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze website bezoekt, onze app gebruikt of beroep doet op onze dienstverlening, dan deel je onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, IP adres en andere gegevens.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Dit voor onze dienstverlening echt noodzakelijk.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Persinfo is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Persinfo doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er - onder de GDPR - toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3. Welke data verzamelen wij?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, app of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van facturatie. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we juist verzamelen hangt af van de professionele relatie die we met u als klant uitbouwen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoekers van onze website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid ? Neem het dan zeker door op onze website.

4. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

Als je onze website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heb je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Doorgifte persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Persinfo. We kunnen jou ook geruststellen: we zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

7. Rechten van betrokken personen en responsplichten voor journalisten

De GDPR regelt, naast een reeks praktisch-administratieve basisverplichtingen voor gegevensverwerkers, ook een serie rechten voor betrokkenen, die gelijk weer responsplichten creëren voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers.

Essentieel voor journalisten en redacties is dat zij door de Belgische wetgever expliciet en systematisch zijn vrijgesteld hiervan. Deze vrijstellingen zijn bovendien onvoorwaardelijk. Op die manier kunnen journalisten in België vrij en onafhankelijk hun werk van informatiegaring en –verspreiding verder zetten, zonder ongepast te worden gehinderd door personen over wie ze berichten.

Dit zijn de vrijstellingen in kwestie:

8. Beroepsethische normen

Persinfo.org onderschrijft de Code van de Raad voor de Journalistiek.

De Code van de Raad voor de Journalistiek bevat onder meer een reeks plichten inzake privacy. Zo “respecteert de journalist het privéleven van personen en tast het niet verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de informatie”. Daarbij gaat de journalist “in het bijzonder omzichtig om met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals minderjarigen, slachtoffers van criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun familie”. Verder behoort een journalist informatie loyaal en eerlijk te verzamelen. Belangrijk zijn verder diverse Richtlijnen die de Raad voor de Journalistiek aan de Code heeft toegevoegd, zoals een over de omgang met minderjarigen, een over het gebruik van informatie en beeldmateriaal op persoonlijke website en sociale media, een over het hergebruik van archiefinformatie, een over identificatie in een gerechtelijke context, en een over berichtgeving inzake zelfdoding en intieme, familiale en rouwplechtigheden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar Persinfo BVBA, Postberg 15 - 1750 Lennik of per e-mail naar info@persinfo.org. We beloven ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Stage lopen bij Persinfo?

Persinfo is gekend als één van de meest geschikte en polyvalente stageplaatsen voor stagiairs in de opleiding journalistiek. 

Al jaren kunnen stagiairs er een brede ervaring opdoen in de meest uitgebreide journalistieke disciplines.

Er zijn ook uitdagingen in de richtingen marketing en kantoor.

Ik wil stage lopen!

Adverteren op persinfo

Meer klanten aantrekken, een nieuw product promoten, een opendeurdag aankondigen, acties lanceren, een moeilijk vindbaar personeelslid aanwerven, een overlijdensbericht aankondigen. Met persinfo.org bereik je meer dan je verwacht.

Ik wil adverteren!

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?