Lennik wil oude rijkswachtappartementen onteigenen

LENNIK – Op de gemeenteraad van maandagavond werd beslist om de appartementen van de gewezen rijkswachtkazerne te onteigenen. Het gebouw wordt momenteel door het OCMW gebruikt voor het Lokaal Opvang Initiatief en zal later ingezet worden voor sociale huisvesting.

Volgens schepen Heidi Elpers wil de gemeente onteigenen om niet in concurrentie te moeten treden met de immobiliënmarkt. De gemeente maakt gebruik van haar voorkooprecht in het kader van sociale huisvesting.

Eigenlijk gaat het om een dossier dat al in 2006 werd aangevat. De gemeenteraad keurde toen de aankoop van 4 appartementen, de doorgang en de achterliggende tuin goed. Een jaar later werd beslist om het onroerend goed te verwerven door onteigening.
In 2011 noemde het schattingsverslag de som van 650.000 euro. In januari 2014 kwam het bericht dat de FOD Financiën het appartementsblok laat verkopen door het ‘aankoopcomité’.

Financiën voorziet als minimumverkoopprijs  860.000 euro, te vermeerderen met de onteigeningsvergoeding samengesteld uit de vergoeding voor verminderd wederbeleg (3%) en de vergoeding voor wachtintresten op basis van de wettelijke interest op het ogenblik van de onteigening. Daar komen nog kosten bij zoals een Ovam-attest, geraamd op 2.500 euro.

De gemeente gaat nu een onteigeningsmachtiging aanvragen aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden om het bindend sociaal objectief opgelegd door het grond- en pandendecreet te helpen realiseren. De beslissing werd op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?