‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Elooisberg’ laat nog meer sociale woning toe

De gemeente Lennik moet om het ‘Sociaal Objectief’ te halen een serieuze inhaalbeweging maken om voldoende sociale woongelegenheid aan te bieden.  Achter de huidige sociale woonwijk Sint-Elooi wil de gemeente nieuwe sociale woningen laten bouwen door de Gewestelijke Volkshuisvestingsmaatschappij. Als dit RUP er door komt wordt de rest van het terrein mogelijk ook vol gebouwd met sociale woningen.

Door het RUP kunnen er 40 woongelegenheden gebouwd worden op een kleinere oppervlakte (3ha) dan voorzien in het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan. Tegen de plannen van het RUP kwamen er 52 bezwaarschriften binnen.  Op de gemeenteraad zegde schepen van Ruimtelijke ordening Heidi Elpers (CD&V) dat na het openbaar onderzoek en bespreking in de GECORO, aanpassing aan het dossier werden doorgevoerd zoals rond de nokhoogte die slechts in 30 % van het aantal gebouwen 11 meter mag bedragen en voor de rest 9 meter. Er moet per woongelegenheid plaats zijn voor 1,5 wagens en twee fietsen.

Door het RUP kan het deel van de grond, dat in deze fase niet bebouwd wordt omgezet worden naar ‘een vergelijkbare bestemming maar met flexibeler  voorschriften om een garantie te bieden voor een kwalitatieve invulling van het gebied om hier een groot deel van de in het bindend sociaal objectief opgelegde quota te kunnen realiseren.’

Volgens gemeenteraadslid Filip Rooselaers (VB) is er weinig veranderd aan de oorspronkelijke plannen. “Behalve dat er 40 woningen komen op een kleinere oppervlakte. De bestemming van de rest van het terrein is niet gedefinieerd. De provincie merkte nochtans op dat de rest van het gebied een zwakkere bestemming moest krijgen zoals landbouwgebied. Dit lijkt sterk op een fasering die toelaat om verder te bouwen zoals het oorspronkelijk voorzien was. Er worden drie woonlagen voorzien, dan moet dat ook kunnen voor de rest van de gemeente. Leden van de GECORO zijn teleurgesteld omdat er van hun adviezen bijna niets werd overgenomen. Van de opmerkingen van de provincie is er ook weinig terug te vinden, zoals openbaar vervoer, alleen de fietsenstallingen bleven overeind”, zegt Rooselaars.

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA - Lennik² ) sloot aan bij het betoog van Rooselaars. “De niet politieke leden van de GECORO hebben zich verzet tegen de 70 geplande woongelegenheden. Er waren ook de vele bezwaarschriften. Er moet wel woongelegenheid bij komen, vooral voor de eigen mensen maar het college blijft wanhopig vasthouden aan de oorspronkelijke plannen.”

Schepen van RO Heidi Elpers begreep het betoog van de gemeenteraadsleden niet. “We hebben de plannen aangepast aan de adviezen van de GECORO zoals de nokhoogten. Op die 3 ha komen er 40 woningen. Ik weet niet wat er achter ons met de rest van het terrein gaat gebeuren. Wij doen wat er in het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan voorzien is.”

De meerderheid van LB-CD&V keurde de definitieve vastlegging van het RUP goed.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?