Nieuwe stap gezet voor bijkomende sociale huurwoningen

Halle heeft een nieuwe stap gezet in de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen. De stad sloot een sociaal woonbeleidsconvenant voor 79 extra sociale woongelegenheden. Dankzij dat convenant krijgt Halle de garantie dat ze bij de Vlaamse regering kan aankloppen voor de financiering van de woningen.

De stad Halle deed samen met de Vlaamse regering en de huisvestingsmaatschappijen de voorbije jaren al heel wat inspanningen om sociale huurwoningen te realiseren en zo meer mensen uit kwetsbare groepen de kans te geven om hier te wonen. Halle haalt volgens de recentste meting haar Bindend Sociaal Objectief (BSO). Dat BSO bepaalt hoeveel extra sociale huurwoningen een stad of gemeente in de periode 2009-2025 ten minste moet realiseren op haar grondgebied.

Maar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn nog altijd lang en dus wil Halle meer doen dan wat wettelijk moet. De stad sloot daarom een sociaal woonbeleidsconvenant af voor nog eens 79 sociale huurwoningen, onder meer in Lembeek, Nederhem en Buizingen. Halle engageert zich in dat convenant om binnen de drie jaar de nodige stappen te zetten om de uitvoering of de gunningsprocedure van die 79 woningen op te laten starten. In ruil krijgt zegt de Vlaamse regering de financiering toe van het bijkomende sociale huuraanbod. Dankzij deze nieuwe stap kunnen we nog meer werk maken van betaalbaar wonen in onze stad, ook voor wie het financieel wat minder breed heeft.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?