Extra ondersteuning voor verenigingen met (ver)bouwplannen

Halle voorziet extra ondersteuning voor verenigingen die infrastructuur willen bouwen of verbouwen. Vrijetijdsverenigingen met grote infrastructuurplannen kunnen niet enkel een mooie subsidie, maar ook een renteloze lening krijgen van de stad. En er is ook financiële steun voor verenigingen en sociale organisaties die werk willen maken van kleinere renovaties of bouwprojecten.

Verenigingen zijn van onschatbare waarde voor onze stad. Daarom willen we ze zo veel mogelijk ondersteunen en zorgen dat verenigingen goede lokalen hebben. De stad Halle wil daarom de vrijetijdsverenigingen die hun lokalen willen verbouwen of plannen hebben voor nieuwe infrastructuur, een financieel duwtje in de rug geven.

De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat vrijetijdsverenigingen met grote infrastructuurplannen toelaat om een renteloze lening aan te vragen bij de stad. Die lening mag maximaal de helft van de werkelijke kosten of de aankoopsom bedragen, met een maximum van 75.000 euro. De stad heeft ook een vernieuwd reglement goedgekeurd. Dat bepaalt dat  vrijetijdsverenigingen en sociale organisaties voor de aankoop, bouw of verbouwing van lokalen een subsidie van maximaal 50.000 euro kunnen krijgen over een periode van 9 jaar. In beide reglementen worden verenigingen aangemoedigd om energiezuinig én toegankelijk te bouwen of te renoveren.

Organisaties en verenigingen die een aanvraag willen doen, vinden de nodige informatie en formulieren op de website van de stad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?