Meer gemeentelijke moties tegen Brusselse stadstol

De Galmaardse en Gooikse gemeenteraden keurden nu ook een motie goed tegen de invoering van een stadstol door de Brusselse regering.

Op de Galmaardse gemeenteraad van januari diende de N-VA fractie een motie in met een aantal suggesties om actie te nemen tegen de plannen van de Brusselse regering om een stadstol in te voeren. Omdat het schepencollege ook een antwoord op deze stadstol aan het formuleren was, werd door de CD&V fractie gevraagd deze motie te verdagen tot februari. Beide fracties hebben vervolgens een ontwerptekst gemaakt die nu op de gemeenteraad van februari unaniem door alle fracties is goedgekeurd.

De voltallige gemeenteraad verzet zich uitdrukkelijk tegen de financiële impact die de stadstol en de kilometerheffing zal hebben op de Galmaardse pendelaar. Er wordt dan ook aan de verschillende regeringen en gewesten gevraagd om eerst actief in dialoog te gaan zodat de Vlaamse pendelaar niet gediscrimineerd wordt en nadeel zou ondervinden. Tezelfdertijd wordt ook benadrukt dat het Pajottenland voldoende moet voorzien worden qua openbaar vervoer en er geen verdere afbouw van dienstverlening mag zijn bij oa De Lijn, NMBS, …

Ook CD&V Gooik in verzet

Op voorstel van CD&V Gooik werd op de gemeenteraad van dinsdag 23 februari unaniem een motie goedgekeurd over de Brusselse kilometerheffing. Via deze resolutie vraagt de gemeenteraad aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol.

Volgens de Brusselse plannen zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen. Het systeem bestaat uit een stadstol, en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het Gewest en zou kunnen oplopen tot 2.000 euro per jaar.

“Uit cijfers blijkt dat meer dan 1.000 inwoners van onze gemeente tewerkgesteld zijn in het Brussels gewest. Vele van deze pendelaars gaan naar Brussel met de auto, vaak noodgedwongen wegens een gebrek aan alternatieven. Voor hen gaat dit om een fiscale ongelijkheid en een zuivere belastingverhoging. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Jan Vanderhoeven, voorzitter van CD&V Gooik.

In Brussel zijn er heel veel plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Bovendien dreigen plattelandsgemeenten als Gooik met de nieuwe vervoersplannen van de Lijn nog minder alternatieven met het openbaar vervoer te hebben.

“Zo bijvoorbeeld, is voor een werknemer die ’s morgens vroeg met de wagen de kinderen naar school brengt en daarna doorrijdt om te gaan werken in Brussel, een alternatief nagenoeg onmogelijk. Voor heel wat pendelaar bestaat vandaag geen gelijkwaardige keuze voor de wagen om op het werk te geraken. De maatregel is dan ook sociaal onwenselijk”, zegt Jonas De Maeseneer, fractievoorzitter van CD&V Gooik in de gemeenteraad.

De inwoners van Gooik gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor cultuur. Sommigen gaan ook naar Brussel voor medische hulp, denk maar aan het UZ Brussel. Ze zouden binnenkort allemaal tol moeten betalen om van zo’n noodzakelijke dienstverlening te kunnen genieten.

Ook duurzame vervoermiddelen

Tot slot roept CD&V Gooik de Vlaamse regering op om werk te maken van extra investeringen in duurzame vervoersmiddelen in de plattelandsgemeenten. “Onze landelijke gemeenten mogen niet in de vervoersarmoede belanden”, sluit Jan Vanderhoeven af.

Zie ook:

Pepingen

Halle

Roosdaal

2014


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?