Pepingen verzet zich tegen Brusselse stadstol en kilometerheffing

De Pepingse oppositie diende gezamenlijk een toegevoegd punt in voor de gemeenteraadszitting van 26 januari 2021. De oppositie vindt dat de Brusselse stadstol en kilometerheffing de Pepingse pendelaars richting Brussel discrimineert.  De meerderheid sloot zich bij deze resolutie aan.

De Pepingse oppositie vroeg het huidige beleid zich te verzetten tegen deze eenzijdige belastingsverhoging die het Brussel Hoofdstedelijk Gewest oplegt. DE gemeenteraadsleden vragen ook bij de Vlaamse Regering aan te dringen op een dialoog met de Vlaamse gemeentebesturen rond Brussel en - indien dit niet het gewenste resultaat heeft - alle juridische middelen aan te wenden. De oppositie vroeg ten slotte ook om vanuit het College van Burgemeester en Schepenen de buurgemeenten en de VVSG te raadplegen over een mogelijk gezamenlijk optreden.

Gemeenteraad Pepingen ondersteunt resolutie Toekomstforum Halle-Vilvoorde

De voltallige gemeenteraad van Pepingen stemde in met een resolutie om zich te verzetten tegen de stadstol die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2022 wil invoeren. Daarmee sluit de gemeente zich eveneens aan bij de vraag van Toekomstforum Halle-Vilvoorde en andere gemeenten. Eerder spraken het Vlaamse en Waalse parlement zich ook al negatief uit over de stadstol.

Burgemeester Eddy Timmermans verduidelijkt: ”Als gemeente hebben we geen inspraak in of bevoegdheid over de beleidsbeslissingen van gewesten. Wel kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de Pepingenaren die naar Brussel met de auto rijden ten volle worden verdedigd, en dit liefst via bovenlokale samenwerking. Via het burgemeestersoverleg Toekomstforum hopen we zo om de druk op de hogere instanties voldoende te kunnen opvoeren."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?