Geen bouwstop maar sleutelwoorden in Gooik

Meerdere Pajotse gemeenten hebben, onder druk van vele bouwprojecten, een soort tijdelijke bouwstop ingevoerd al dan niet voor meergezinswoningen. Gooik kiest voor een andere aanpak. Eerder deze week vroeg partij Groen Gooik nog een bouwpauze zoals in andere Pajotse gemeenten.

“Gooik wil zijn 5 landelijke dorpskernen definitief ruimtelijk vastleggen. Met 3 sleutelwoorden wil Gooik in een richtlijnengeheel de bestemming van het gemeentelijk grondgebied voor de volgende decennia vastleggen: landelijk, landelijk en nog eens landelijk. Een bouwstop of bouwpauze hoeft niet omdat de voorbije jaren dag in dag uit aan een richtkader is gewerkt: geen statische bepalingen maar een dynamische ruimtelijke inschatting”, zegt burgemeester Michel Doomst, bevoegd voor ruimtelijke ordening.

“Onze  richtlijnen zijn opgebouwd op basis van de volgende principes. We moeten het dorpskarakter van Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland blijvend behouden. De open ruimten worden bewaard en niet verder aangesneden. Jongeren en ouderen moeten in Gooik kwaliteitsvol kunnen wonen. We verdichten enkel in en omheen kernen en knooppunten. Aan woningen en omgeving worden kwaliteitsnormen opgelegd. We bieden kansen aan nieuwe creatieve woonvormen.”

Vanuit die visie worden vooral meergezinswoningen vooraf ingeschat naar kwantiteit en kwaliteit: aantal mogelijke woonlagen, gevelbreedte maximum, volumemogelijkheden, parkeerkansen, buitenruimten, inpassing in de woonomgeving. Alle richtlijnen zijn in een referentiekader vastgelegd dat aan de kandidaat-bouwer wordt bezorgd. Dat kader is evolutief: de normen moeten altijd de noden volgen”, aldus de burgemeester.

Groen

Groen Gooik vroeg onlangs nog een bouwstop in te voeren maar kon dat voorstel niet indienen op de gemeenteraad omdat het door de hoge kiesdrempel nog geen gemeenteraadslid heeft. Toch slaagden de groenen er in een reactie vanuit het bestuur uit te lokken.

"De gemeente laat weten al twee jaar 'in stilte' te werken aan een visie op bouwen in Gooik: waar nog wat mag gebouwd worden. Dit werd als extra agendapunt aan de gemeenteraad toegevoegd naar aanleiding van onze vraag naar een bouwpauze voor grote projecten. We vinden dat het opstellen van zo een belangrijk document niet gedurende jaren achter de schermen mag gebeuren, maar in volle openbaarheid én met inbreng van adviesraden en inwoners: milieuraad, cultuurraad (ivm erfgoed en dorpszichten)..., reageert Alwin Loeckx van Groen Gooik.

"Iedereen heeft recht op zijn of haar paradijsje, maar in Gooik wordt gewoonweg nog te stevig gebetonneerd. Groen vindt het positief dat de gemeente beseft dat de huidige situatie niet kan blijven duren, want anders zullen we geen karakteristieke dorpen meer hebben en zal de open ruimte 'op' zijn."

 "Het is ook belangrijk dat een gemeentelijke bouwvisie geen vrijblijvende kaartoefening is, maar goed wordt uitgewerkt zodat het juridisch afdwingbaar is (bijv. via een ruimtelijk uitvoeringsplan). Tot dan vragen we een bouwpauze voor grote projecten: appartementen, meergezinswoningen en nieuwe verkavelingen. Bouwen en verbouwen van eengezinswoningen kan dan wel nog", aldus Alwin Loeckx.

Lintbebouwing tussen Gooik en Strijland

Vlaanderen kreunt onder de nadelen van lintbebouwing maar tussen de dorpskernen van Gooik en Strijland is bijna alles verder volgebouwd. "Dit was een voorstel van de Bouwmeester in het kader van het masterplan Gooik. Zij stelden voor om die wooncapaciteit te benutten om de dorpskern niet te veel onder druk te zetten. Op die manier wordt op een slimme en zinvolle manier aan ruimtelijke invorming gedaan. Zo voorkom je dat je de kernen niet te veel moet overbelasten zoals dat, naar mijn aanvoelen, in Lennik te veel gebeurt. Er zijn critici die zeggen dat je je kernen kapot maakt als je overdrijft met overdimensionering met te veel appartementen. Het is natuurlijk een zeer moeilijke oefening waar we al maanden over nadenken. Maar we moeten naast open ruimte ook het wonen invullen", besluit Michel Doomst.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?