Halse gemeenteraad stemt motie tegen Brusselse kilometerheffing

De gemeenteraadsleden Mark Demesmaeker (N-VA) en Yves Demanet (Halle2019) vroegen aan de gemeenteraad om een resolutie goed te keuren over de Brusselse kilometerheffing. Via deze resolutie vraagt de gemeenteraad aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol. De meerderheid sloot zich hierbij aan maar gaf de N-VA ook een veeg uit de pan.

 Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen. Het systeem bestaat uit een stadstol, en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het Gewest en zou kunnen oplopen tot 2.000 euro per jaar. In totaal rekent Brussel op een opbrengst van maar liefst een half miljard euro.

 5.000 pendelaars

Mark Demesmaeker: “In onze gemeente werken meer dan 5.000 pendelaars in het Brussels gewest.  Naar schatting 2.000 ervan rijdt met de auto naar Brussel. Voor die mensen is dit een platte belastingverhoging. Voor een werknemer die ’s morgens vroeg met de wagen de kinderen naar school brengt en daarna doorrijdt om te gaan werken in Brussel, is een alternatief nagenoeg onmogelijk. De maatregel is dan ook sociaal onwenselijk. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen andere keuze dan de wagen om op het werk te geraken.

Maar Brussel is voor Hallenaren ook een plek van winkels, cultuur, ziekenhuizen of dienstverlening door de verschillende overheden. Daarvoor zal de Hallenaar zonder alternatief binnenkort dus extra betalen.”

 Parkeertoren

Yves Demanet: “De door de NMBS beloofde parkeertoren biedt soelaas voor zo een 300 voertuigen en met die toekomstige capaciteit wordt nu al rekening gehouden in het parkeerbeleid van de stad. Het is een quasi-zekerheid dat bij het invoeren van de Brusselse stadstol de Halse stationsomgeving gaat overspoeld worden door autopendelaars die vanuit Halle de trein gaan nemen naar Brussel als kostenbesparend alternatief. Het gaat hem hier trouwens niet alleen over de Halse pendelaars maar evenzeer over de pendelaars over de taalgrens wonen en voor wie het Hals station de ideale plek is om dagdagelijks ‘heen en terug’ richting Brussel te reizen.  Halle kan niet dé voorstadsparking van Brussel worden. De stad  is hier in het geheel niet op voorzien, noch logistiek qua aantal parkeerplaatsen, noch qua extra  pendelaarsdrukte op de perrons tijdens de spitsuren. “

 Meer alternatieven nodig

 Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) antwoordde dat de meerderheid de voorgestelde motie steunt om zo Brussel op de problematiek te wijzen die dit voor Halle en en regio kan meebrengen. We willen wel een artikel toevoegen waarbij we ook vragen naar snelle en extra investeringen in duurzame vervoersmiddelen. Op die manier nemen we het op voor onze Halse inwoners en pendelaars, en vragen we de hogere overheid tegelijk ook om te investeren in duurzame en goede vervoersalternatieven.”

“Iedereen weet dat deze motie in vele steden en gemeenten werd geagendeerd, ook in het Vlaams en Waals parlement en in de provincieraad van Vlaams-Brabant. In het Vlaams Parlement werd dit goedgekeurd, in de Kamer werd dit weggestemd. Dat laatste om de reden dat men het aan de gang zijnde overleg alle kans willen geven en geen voorafname wil doen op de uitkomst daarvan. Toch moeten we bekennen dat we een beetje verbaasd zijn dat net NVA deze motie indient.”

“Het regeerakkoord van de Brusselse Regering bevat de ambitie om een slimme kilometerheffing in te voeren op haar grondgebied, in samenwerking met de gewesten, en geen “toltaks” zoals u het noemt. Een slimme kilometerheffing is trouwens ook het begrip dat de Vlaamse Overheid hanteert. Net N-VA had die ambitie in de vorige Vlaamse legislatuur. Ook toen stond in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering Bourgeois de ambitie om een slimme kilometerheffing in te voeren voor personenwagens. Tegen zijn eigen dure studie in, stapte minister van mobiliteit Ben Weyts echter af van het idee en keerde hij uiteindelijk zijn kar, net voor de verkiezingen van 2019. Indien de initiatiefnemer, de Vlaamse regering, destijds de moed had gehad deze studie ter harte te nemen, dan zouden we tot nu een éénduidige regeling zijn gekomen. We volgen trouwens de redenering van Ben Weyts toendertijd, en ik citeer: ‘Niets doen is geen optie meer. Ik besef dat ik mij niet echt populair maak met dit pleidooi. Het zou voor mij veel makkelijker zijn om helemaal niets te doen. Maar dan staan we binnenkort allemaal stil.’

” Spijtig genoeg koos hij dus voor de gemakkelijke weg en heeft hij niets gedaan. Trouwens, de slimme kilometerheffing heeft als grootste doelstelling om tot minder files te leiden en betere luchtkwaliteit, minder lawaai en meer leven in de wijken of de stad op te brengen. De slimme kilometerheffing kan een belangrijk onderdeel zijn van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid, maar andere flankerende maatregelen zullen nog meer noodzakelijk zijn. Investeren in andere modi zoals deftig, comfortabel, betaalbaar en stipt openbaar vervoer, evenals inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit, zijn alsnog belangrijker. Spijtig genoeg merken we dat de voorbije jaren door de Vlaamse regering, net daar enorm veel op bespaard werd. En dan wetende dat 40% van de pendelaars van de ruime rand rond Brussel niet op zijn of haar werk geraakt met het openbaar vervoer. Er zijn wel degelijk alternatieven voor werknemers die eerst hun kinderen afzetten op school, maar men moet daarin willen investeren.”

“Na de aankondiging door Brussel van hun systeem, is een conflict ontstaan met de andere gewesten, waarna dit door de Brusselse Regering zelf geagendeerd is op het Interfederaal Overlegcomité. Er hebben nu dus gesprekken plaats tussen de 3 gewesten, wat eigenlijk inhoudt dat, minstens een deel, van de motie gedateerd is. Het is dus niet juist wanneer NVA schrijft dat “de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier stappen heeft gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te realiseren”. Eind maart zal van dat overleg een eerste evaluatie worden gemaakt en het lijkt ons dan ook niet correct nu al een voorafname te doen op de uitkomst van die gesprekken. Maar, zoals gezegd, wij gaan uw motie steunen en zo Brussel op de problematiek wijzen die dit voor onze stad en regio kan meebrengen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?