In nieuw ‘Heldenbos’ komt plekje om coronaslachtoffers te herdenken

De gemeenteraadsleden Eva Demesmaeker en Benjamin Swalens (N-VA) vroegen op de gemeenteraad een herdenkingsbos voor coronaslachtoffers te realiseren waar de Halse gemeenschap samengebracht worden om afscheid te nemen van mensen die overleden tijdens de corona-epidemie in Halle. De stad gaat daarvoor een plek voorzien in het ‘Heldenbos’, waarvoor de aanplantingen maandag zijn begonnen.

 Schepen van openbaar groen Bram Vandenbroecke (Groen): “Uw vraag is een mooie en terechte vraag. Ze valt uiteen in twee delen. Enerzijds het herdenken van onze coronadoden en anderzijds het uitbreiden van ons bosbestand. Laten we beginnen met het herdenken van onze coronadoden. We zijn er ons allemaal van bewust dat het afscheid nemen van een dierbare eenzamer en moeilijker verliep in deze Covidtijden, ongeacht of de overleden persoon stierf ingevolge een coronabesmetting. We hebben daar in ons herstelplan, dat afgelopen zomer op de gemeenteraad is goedgekeurd, ook al acties voor voorzien. De stad ging o.a. het engagement aan om tegen het einde van het jaar 2020 een herdenkingsplechtigheid te organiseren voor alle Hallenaren die aan corona overleden zijn of die omwille van corona niet op gepaste wijze afscheid hebben kunnen nemen van een dierbare. De geldende maatregelen lieten dit tot hiertoe helaas nog niet toe, maar dat die herdenkingsplechtigheid er komt eens het weer kan, is een zekerheid.”

 Heldenbos

“Het andere facet van uw vraag gaat over het uitbreiden van het bosbestand. Jullie hebben zeker en vast al gehoord van de heldenboscampagne, waarbij in elke Vlaamse provincie een Heldenbos werd aangeplant en er in Vlaanderen 10 hectare extra bos bij komt. We stelden onszelf hiervoor kandidaat en we werden dus ook weerhouden. In het persbericht van Bos+ van 20 november werd gecommuniceerd dat dit bos voor Vlaams Brabant in Halle zou komen. Ons Halse heldenbos is ruim 2 ha groot, ligt tussen Lembeekbos en de Kasteelbrakelsesteenweg op een eigendom van ANB en werd gekaderd binnen plan Boommarter. Jullie voorstel sluit hier heel nauw bij aan”, gaat de schepen verder.

 “Het was initieel de bedoeling om hiervoor op 29 november en 13 december 2020 een grootse publieke bosplantactie te houden. Maar de tweede coronagolf besliste hier opnieuw anders over. Ook de plantacties met scholen konden hierdoor niet doorgaan. Maar het bos komt er wel. Sterker nog: de eerste aanplant van bomen werd maandag al uitgevoerd. Over 2 à maximum 3 jaar is het bos toegankelijk via een nog aan te leggen wandelpad.Wij denken dan ook dat eigenlijk al aan uw vraag tegemoet gekomen is en we stellen voor om in het Heldenbos een gedeelte te voorzien om deze mensen te herdenken. We zullen daarbij proberen om alsnog een boomplantactie te koppelen aan dit herdenkingsmoment.”, aldus Bram Vandenbroecke.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?