"N-VA steunt de 1.569 Brusselse pendelaars uit Roosdaal met motie tegen de stadstol"

Op initiatief van N-VA Roosdaal keurde de Roosdaalse gemeenteraad gisteren een motie goed (19 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen) tegen de heffing van een stadstol in Brussel. "Meer dan 1.500 Roosdaalnaren werken in Brussel en zouden jaarlijks 2000 euro pendeltaks betalen, bovenop de verkeersbelasting", aldus N-VA.

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen. Het systeem bestaat uit een stadstol, en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk's van het voertuig.

N-VA Roosdaal: "In Roosdaal werken 1.569 pendelaars in het Brusselse gewest. Voor hen is dit een platte belastingverhoging. We vinden dat we daartegen in opstand moeten komen. Uit statistieken blijkt dat bijna veertig procent van die pendelaars naar Brussel gaat met de auto. In heel Brussel zijn er immers heel veel plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor een werknemer die 's morgens vroeg met de wagen de kinderen naar school brengt en daarna doorrijdt om te gaan werken in Brussel, is een alternatief nagenoeg onmogelijk. De maatregel is dan ook sociaal onwenselijk. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen andere keuze dan de wagen te nemen om op het werk te geraken. De inwoners van Roosdaal gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor cultuur. Brussel mag geen kosten doorschuiven naar de pendelaars van Roosdaal. De welvaart van onze pendelaars gaat er met deze heffing hard op achteruit."

"Via deze resolutie vragen wij aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol. We vragen dat het College van Burgemeester en schepenen van Roosdaal contact opneemt met haar buurgemeenten en met de VVSG om na te gaan of gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren. Het is ongehoord dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een éénzijdige belastingverhoging oplegt aan onze pendelaars. We zijn tevreden dat de gemeenteraad ons in die visie is gevolgd!"


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?