Gemeenteraad keurt ‘Projectdefinitie herbestemming Sint-Pieterskerk’ goed

Het technisch bestek van de prijsvraag, in twee fases, voor de selectie van een architectenteam voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

In een eerste fase werd een open Europese oproep gelanceerd voor de selectie van 5 ontwerpteams. Er werden 10 kandidaturen ingediend. Het college heeft samen met Haviland op basis van de ingediende dossiers 5 teams geselecteerd.

“De voorbereiding van de projectdefinitie heeft enkele maanden geduurd. Het schepencollege heeft het document opgemaakt, met dank aan de deskundigheid van haar administratie, het agentschap Onroerend Erfgoed en een werkgroep. In de werkgroep werden ook raadsleden van de diverse fracties betrokken. Op die manier wordt het project gedragen door alle raadsleden en de voltallige gemeenteraad”, vertelt eerste schepen Ludo Persoons.

 Het document bouwt voort op de haalbaarheidsstudie die in 2017 werd uitgevoerd door het team Vlaamse Bouwmeester.

De hoofdlijnen daaruit waren:

-              De verbinding tussen het beschermd monument van de vroegere kerk, die ondertussen niet meer als kerk wordt beschouwd maar profaan werd verklaard, en het Baljuwhuis

-              De verhuis van de bibliotheek naar het kerkgebouw waar de gemeente bouwt aan de bibliotheek van de toekomst met een veel ruimer bereik en doel dan vandaag. Gebaseerd op het ‘4 space-model’ voor de inrichting van een moderne bibliotheek zal er zal niet enkel ruimte zijn voor boeken, maar ook voor het delen van kennis, de bib als ontmoetingsplaats, ruimte voor creativiteit onder de vorm van workshops, de mogelijkheid tot telewerken enz.

-              In het Baljuwhuis worden de vrijetijdsdiensten herschikt. De gemeente wil ze toegankelijker maken door ze naar het gelijkvloers te brengen en meer ruimte te creëren voor het aanbod van de muziekacademie, de verenigingen en het gemeentelijk sociocultureel aanbod,… .

“We geven de ontwerpers ook de opdracht mee om een polyvalente ontmoetingsruimte te creëren die geen kopie hoeft te worden van de Baljuwzaal  De ruimte moet mogelijkheden bieden voor allerhande evenementen van verenigingen, bedrijven en het bestuur. De polyvalente ruimte moet het gebouw ook klaar maken voor toekomstige uitdagingen. De ruimte zal flexibel invulbaar zijn”, gaat de schepen verder.

De toren kan een belangrijke toeristische functie vervullen. “We kunnen zorgen voor een ruimte die herinnert aan het gebruik van het gebouw als kerk maar ook bv. om er bezienswaardige erfgoedstukken tentoon te stellen. Omwille van de toegankelijkheid wordt er een lift voorzien. Er wordt gevraagd naar voldoende bergruimte en sanitair, gespreid over de locaties kerk en Baljuwhuis. We willen er eveneens een duurzaam project van maken.”

Ook de herinrichting van de buitenomgeving van het kerkplein maakt deel uit van de opdracht. Zowel de tuin achter de kerk als het huidige kerkplein worden heringericht. De pleinfunctie moet het dorp de nodige rust brengen en toch voorzien in een voldoende bereikbaarheid van de handelszaken.

“We streven naar kostenbeheersing in dit dossier en een maximalisatie van subsidies, een opdracht die de ontwerpers ook mee krijgen. We hopen dat het herziene premiestelsel van Onroerend Erfgoed dit project gepast zal ondersteunen.”

“De beslissing van de voltallige gemeenteraad is dan ook een belangrijke stap in het verdere verloop van het project. Als bestuur vinden wij het belangrijk om het centrum van Galmaarden een echte ‘ place to be’ te maken voor al onze inwoners maar ook ver buiten onze gemeentegrenzen”, aldus schepen Persoons.

Zie ook

Gloednieuwe bestemming

Integreren met Baljuwhuis

overgedragen aan gemeente

Begeleiding

CD&V beslist alleen

Aartsbisschop geeft kerk op

Onderzoek brand afgerond


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?