Galmaarden laat zich begeleiden in herbestemming Sint-Pieterskerk

GALMAARDEN – Het Galmaardse college van burgemeester en schepenen gaat zich laten bij staan om via een begeleidingsproject een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van de Sint-Pieterskerk van Galmaarden.

Op 12 mei 2008 werd de Sint-Pieterskerk in Galmaarden getroffen door een zware brand. Inmiddels heeft het bisdom te kennen gegeven geen eredienstfunctie meer te willen toekennen aan de kerk. De gemeente is eigenaar van de kerk.

 N-VA Galmaarden stelde op de gemeenteraad van 9 februari 2016 voor om in te schrijven op een begeleidingsproject van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk zoals de kerk van Galmaarden. Op initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans werd een projectbureau opgestart dat lokale besturen moet ondersteunen voor de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.

De CD&V-meerderheid ging toen niet op het voorstel in omdat het een onderwerp is dat niet door de gemeenteraad maar wel door het schepencollege moet beslist worden. Het college van burgemeester en schepenen besloot intussen in te tekenen op het begeleidingsproject. “Dat kost 20.000 euro excl. BTW, geld dat we in de begroting zullen moeten zoeken”, zegt burgemeester Pierre Deneyer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?