Gemeente Galmaarden kan beslissen over toekomst van Sint-Pieterskerk

De Kerkraad Sint-Pieter Galmaarden heeft dinsdagavond het gebruik van het kerkgebouw van Galmaarden en het verzekeringsgeld na de brand overgedragen aan de gemeente.

Tijdens de nacht van 11 op 12 mei 2008 werd de kerk helemaal verwoest door een brand. Die was veroorzaakt door foorkramers die een vuurpijl  hadden afgestoken.

 In september 2014 liet Aardsbisschop Leonard weten dat de kerk niet langer nodig was voor de uitoefening van de eredienst en niet langer de bestemming als kerk behield of opnieuw zou krijgen. Het is intussen wel nog wachten op de desaffectatie van de kerk.

De gemeenteraad keurde dinsdagavond (31-01-17) de overdracht van de kerk door de kerkfabriek goed. Het gebouw was altijd eigendom van de gemeente maar werd ter beschikking gesteld voor de eredienst. Ook het resterende deel van het verzekeringsgeld wordt  door de kerkfabriek overgemaakt aan de gemeente. De kerk was door de kerkfabriek goed verzekerd en de verzekering keerde 5.327.602 € uit. Er werd intussen 1.513.809 € besteed aan de  opruiming en behoudswerken, kosten van de architect voor de restauratiefase en de schadevergoeding voor de inhoud. Het saldo van 3.813.792 € wordt door de kerkfabriek overgemaakt aan de gemeente.

Onmiddellijk na de gemeenteraad werd de overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek ondertekend. “Dit maakt het aan de gemeente Galmaarden mogelijk om verder te werken en een nieuwe bestemming voor de kerk te vinden. Het is nog niet geweten wat het zal worden maar we  willen er iets bijzonder van maken, waar de inwoners van de mooiste gemeente van het Pajottenland fier op kunnen zijn”, zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V).

De gemeente maakte gebruik van een projectbureau dat door de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is opgestart om lokale besturen te ondersteunen voor de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.

Zie ook:

Projectbureau kerken en Foorkramers schuldig aan brand


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?