Vergeten Pastoor Penne wil Sint-Pauluskapel voor erediensten

Enkele dagen na het geslaagde Pauwelviering ontstaat er een scherp conflict tussen de pastoor en de kerkfabriek en de gemeente. Pastoor Andy Penne is uiterst verbaasd over het plotse akkoord tussen de kerkfabriek en de gemeente over de overdracht van de Sint-Pieterskerk, waarin hij niet is gekend.  Hij wil dat de gemeente de Sint-Pauluskerk ter beschikking stelt voor erediensten.

“Tot afgelopen zondag wist ik niet dat de overdracht van het geld van de verzekering op de agenda van de gemeenteraad stond. Toevallig vernam ik dat in een gesprek met een van de gemeenteraadsleden. Ik heb daar de burgemeester op aangesproken en hij heeft mij dat bevestigd. Ik heb de burgemeester ook duidelijk het standpunt van het bisdom meegedeeld dat voorlopig het geld niet mag overgemaakt worden en hem ook de tekst gemaild. Er kan en mag niets gebeuren tot de gemeente een herbestemming voor het gebouw heeft gevonden en de bisschop die herbestemming heeft goedgekeurd. Dan zal de bisschop het gebouw desaffecteren. Op dat moment zal er ook een ander gebouw als gebouw voor de eredienst moeten aangeduid en geaffecteerd worden. Het meest logisch voor de parochie Galmaarden lijkt dat dus de Sint-Pauluskapel maar we weten dat het voor de gemeente Galmaarden moeilijk ligt.

“De kerkraad kan en mag dus niets tekenen over die overdracht van de gelden en doen ze dat wel dan zijn ze, volgens het aartsbisdom, persoonlijk verantwoordelijk en kan het bedrag op hen persoonlijk verhaald worden. Ik heb hen dat ook moeten meedelen dat het hen uitdrukkelijk verboden is”, zegt pastoor Penne.

“Ik heb met verbijstering het artikel gelezen op Persinfo. De kerkraad van Sint-Pieter Galmaarden heeft hier gehandeld zonder mij als pastoor hierin te kennen. Ze hebben mij als vertegenwoordiger van de bisschop er niet in gekend. Toen ik het vanavond vernam dat dit misschien ging gebeuren, heb ik de waarnemend secretaris gebeld dat men dit niet kon doen omdat het aartsbisdom het uitdrukkelijk verboden had. Ze dragen nu de volle verantwoordelijkheid en we zullen met het bisdom kijken welke stappen er nu moeten gezet worden”, meent Penne.

“Als pastoor en vertegenwoordiger van de bisschop ben ik dus ook lid van de kerkraad. De kerkraad van Sint-Pieter Galmaarden heeft mij niet op de hoogte gesteld dat men dit ging doen. Bovendien  hebben 2 van de 4 kerkraadsleden hun ontslag aangeboden per 1 februari. Op de laatste avond voor hun ontslag hebben ze dit dus gedaan. Met grote verbijstering moet ik dit vaststellen. Men is ver buiten het boekje gegaan...”, aldus Penne.

Op de foto: Pastoor Penne tijdens het bezoek van Prins Laurent aan de Pauluskapel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?