Plan om kerk Galmaarden te integreren met Baljuwhuis

Op de gemeenteraad werd een eerste ontwerpschets voor de herbestemming van de Sint-Pieters-kerk voorgesteld. Opvallend is dat er een link wordt voorgesteld tussen de kerk en het Baljuwhuis.

De kerk brandde af tijdens de nacht van 11 op 12 mei 2008. Het zwaar geteisterde gebouw werd voorlopig hersteld. In 2011 organiseerde de kerkraad een architectuurwedstrijd voor de heropbouw als gebouw voor eredienst maar ook bruikbaar voor culturele activiteiten. Maar drie jaar later liet de aartsbisschop weten dat de gemeente geen nood meer had aan een kerk waarop het geteisterde gebouw werd overgedragen aan de gemeente.

De gemeente liet in 2016 in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het resultaat van die studie werd op de gemeenteraad voorgesteld.

Volgens het architectenbureau is het noodzakelijk om een link te creëren tussen het kerkgebouw en het Baljuwhuis. Via een nieuwe ingang zou er vanop het Kerkplein het Baljuwhuis binnen kunnen gewandeld worden.

De kerk zou in de vleugel aan de tuinzijde de bibliotheek huisvesten, die nu krap behuisd is in het Baljuwhuis. Vanuit de nieuwe bib kan er naar een leestuin gekeken worden. Een deel van de kerk zou het uitzicht van een overdekte markt krijgen, die door het verenigingsleven kan gebruikt worden voor activiteiten. De bogen zouden poorten krijgen die kunnen worden opengezet. De kerktoren zou een uitkijkpost op de streek kunnen worden en op die manier toeristen aantrekken.

Door de ingang van het Baljuwhuis te verplaatsen naar het Kerkplein komt er in de zijvleugel van het Baljuwhuis ruimte vrij voor een kantine.

De studie, die zeker nog geen concreet project is, wordt binnenkort voorgelegd aan de adviesraden die ideeën en opmerkingen kunnen geven. Daniel Fonteyne uit Tollembeek, voorzitter van de bibliotheekcommissie, kan zich vinden in het voorstel waarbij de bib een ruimere inplanting krijgt.

Budget

De goed verzekerde kerkraad kreeg na de brand 5.327.602 € uitbetaald. Daarvan werd om en bij de 1 miljoen uitgegeven aan studies en instandhoudingswerken. Het resterende bedrag van 3.813.793 € werd intussen aan de gemeente overgemaakt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?