“CD&V-college beslist alleen over herbestemming kerk Galmaarden”

GALMAARDEN – De gemeente is ingestapt in een begeleidingsproject van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van de kerk van Galmaarden. Maar N-VA Galmaarden vindt de samenstelling van de werkgroep te beperkt.

N-VA Galmaarden vroeg tijdens de gemeenteraad van 26 april jongstleden om een werkgroep rond herbestemming van de kerk samen te stellen met een ruim maatschappelijk draagvlak. “Maar het college van schepenen en burgemeester zet de bevolking buiten spel. In plaats van experten vanuit alle ideologieën, politieke partijen en adviesraden wordt de werkgroep enkel samengesteld met alle mannelijke leden van het schepencollege en de burgemeester met name Pierre Deneyer, Patrick Decat, Ludo Persoons en Armand Biesemans”, zegt Jean-Paul Souffriau namens de N-VA fractie. “Opnieuw bewijst dit bestuur dat democratie in Galmaarden niet bestaat. Ik hoop dat de bevolking verder ontwaakt en eindelijk opstaat om te eisen dat ook zij inspraak krijgen.”

N-VA zag liever een ruime werkgroep zodat de nieuwe bestemming van de kerk door de ganse bevolking gedragen wordt. “Nu kiezen enkel de CD&V-schepenen de bestemming van de kerk. Zij hebben ook al een aantal mogelijkheden naar voor geschoven bij het indienen van het dossier, nl zorgproject zoals sociaal wonen of sociaal tewerkstellingsproject, handel of horeca en ontmoetingsplaats of open markt. Mogelijkheden zoals kleine gebedsruimte of kerkdienst worden dus niet weerhouden. Volgens N-VA Galmaarden zou er eerst best een behoeftestudie komen alvorens project of mogelijkheden uit te sluiten. Vooral omdat hier toch een groot kostenplaatje aan vast hangt, de bestemming voor jaren lang zal vast liggen, de kerk een belangrijke plaats opeist in het centrum. Maar nog meer omdat de kerk van iedereen is”, aldus de N-VA.

Inspraak is voorzien

“Dit is iets te kort door de bocht. Hun stelling is totaal verkeerd. Het zijn niet alleen 3 schepenen en de burgemeester die gaan beslissen over de herbestemming van de kerk. De werkgroep wordt zeer beperkt samengesteld op vraag van de coördinator. Deze zal bestaan uit een afvaardiging van het college, RO Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, het projectbureau en het studiebureau”, zegt schepen Ludo Persoons.

In eerste instantie gaat deze werkgroep alle mogelijkheden bespreken zowel op stedenbouwkundig, economisch en mobiliteitsvlak en ook rekening houden met de factor erfgoed/monumenten omdat het gebouw beschermd is.

“Nadien zal er overgegaan worden naar een voorstel dat op de verschillende adviesraden geagendeerd zal worden en waarbij er de mogelijkheid zal zijn om inspraak te hebben. We spreken hier over een totaal van ongeveer 80 personen die vertegenwoordigd zijn in de adviesraden (sport, cultuur, jeugd, milieu). Er is dus zeker inspraak van de burger. Alle opmerkingen en suggesties zullen teruggekoppeld worden naar de werkgroep en besproken worden”, legt Persoons uit.

“Wij hebben enkele maanden geleden de fractieleider van N-VA uitgenodigd ivm de kerk en de pastorie. Toen heeft hij uitdrukkelijk gezegd dat hun fractie er geen politiek spel wou van maken. Misschien moeten de fractievoorzitter en de communicatieverantwoordelijke eerst eens samenzitten om af te spreken welke stelling ze gaan innemen!”, besluit de schepen.

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/04/10/een-nieuwe-bestemming-voor-galmaardse-kerk

http://www.persinfo.org/2016/02/10/galmaardse-n-va-wil-deelname-projectbureau-parochiekerken

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?