N-VA Gooik verlaat de gemeenteraad

De gemeenteraad van Gooik is dinsdagavond geëindigd in chaos. De N-VA raadsleden verlieten de digitale zitting nadat de voorzitter van de gemeenteraad, Lieven Krikilion (CD&V), hen het woord weigerde te geven.

“N-VA wou vragen stellen over de politieke verantwoordelijkheid van het schepencollege naar aanleiding van de vraag van het parket om burgemeester Doomst te vervolgen, maar gemeenteraadsvoorzitter Krikilion weigerde ons meermaals het woord te geven”, vertelt N-VA fractievoorzitter Steve Dehandschutter. “De burgemeester had in de pers zelf al bepaalde uitspraken gedaan over dit dossier, waarover wij hem enkele vragen wouden stellen”.

De voorzitter had hier echter geen oren naar en blokte elke tussenkomst van de N-VA raadsleden af. Omdat hun vraagrecht geschonden werd verliet de oppositie hierop gezamenlijk de digitale zitting,.

Op de gemeenteraad van november 2019 beloofde de gemeenteraadsvoorzitter om, nadat het parket positie zou innemen, dit dossier opnieuw te bespreken. “Helaas heeft dhr. Krikilion geen woord gehouden en ons botweg de mond gesnoerd. We overwegen verdere stappen te zetten, want het is niet de eerste keer dat de voorzitter zijn bevoegdheden te buiten gaat”, besluit N-VA Gooik. 

Op onderstaande Youtube-video is de interventie van de opositie weg gehaald, waardoor ook een deel van de gemeenteraad wegviel:

Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Krikillon reageert "De N-VA-fractie verliet de gemeenteraad, omdat zij naar eigen zeggen geen debat konden voeren over het lopende onderzoek van het Parket Halle-Vilvoorde bij de gemeentelijke diensten. Dat maakt deel uit van het politiek spel (the duty of the opposition is to oppose), en normaliter voel ik mij dan ook niet geneigd om te reageren op dergelijk politiek schouwspel. Maar in deze geef ik u toch graag even de feiten mee:

  • De materie die de NVA fractie wou bespreken was persoonsgeboden en dit kan volgens huishoudelijk reglement enkel in besloten zitten omwille van confidentialiteitsredenen. Het gaat immers om gevoelige materie voor de betrokkenen en het kan niet de bedoeling zijn om mensen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. 
  • N-VA had een punt kunnen laten toevoegen aan de agenda van de GR om het debat te voeren. Ze deden dat echter helemaal niet. 
  • N-VA had een besloten vergadering van de GR kunnen aanvragen om het debat te voeren. Ze deden dat echter helemaal niet. 
  • Over de inhoud van de audit: er zijn helemaal geen nieuwe elementen vandaag (ook de zitting van de Raadkamer werd uitgesteld); Bij nieuwe elementen heb ik, als voorzitter, geen enkel probleem om een discussie binnen te GR te houden. Sterker nog, we zullen de eersten zijn om dit te doen. Ik herinner u ook aan voorgaande gemeenteraden de afgelopen jaren waar de audit uitvoerig besproken werd op ons eigen initiatief. 
  • De NVA fractie zegt dat zij het volste vertrouwen hebben in politie & parket. Als voorzitter van de GR onderschrijf ik dit volledig, maar vraag dan ook aan iedereen om die mensen hun werk te laten in alle objectiviteit.
  • Het is mijn taak, als voorzitter van de GR, om hierover te waken. Ik zal dan ook, in die zin, mijn rol als objectieve scheidsrechter blijven spelen."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?