3 jaar gevangenis met gedeeltelijke uitstel voor Filip Van Ginderdeuren

De correctionele rechtbank in Brussel heeft gewezen advocaat en schepen Filip Van Ginderdeuren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan de helft met uitstel over 5 jaar en een geldboete van 30.000 €. Hij moet ook vergoedingen betalen aan enkele burgerlijke partijen. De  rechtbank neemt ook zijn BMW 530 in beslag.

In een vonnis van bijna 60 bladzijden lang achtte de rechter bijna alle betichtingen bewezen.  Het viel de rechter op dat de beklaagde zowat alle betichtingen betwistte. Van Ginderdeuren zat tijdens het onderzoek al enkele maanden in voorhechtenis.

Bewindvoerder

Filip Van Ginderdeuren werd vervolgd voor misdrijven die hij zou gepleegd hebben tijdens het uitoefenen van zijn rol als voorlopig bewindvoerder. Hij werd onder meer door een vrederechter in Schaarbeek aangesteld om het inkomen en de goederen van personen te beheren die daartoe niet meer de nodige geestesvermogens bezitten. Die opdrachten kreeg hij in Brusselse gemeenten. Hij werd, nadat hij door de orde van advocaten was geschrapt, onder meer nog gezien in de Brusselse jeugdrechtbank en ook daarvoor werd  hij vervolgd.

De aanklager tilde heel zwaar aan de feiten en verweet Van Ginderdeuren een totaal gebrek aan normenbesef. Het parket vervolgde Van Ginderdeuren voor 27 feiten van verduistering, 5 feiten van valsheid in geschriften, 11 feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor feiten van aanmatiging van de titel van advocaat (nadat hij al geschrapt was van de balie). Het openbaar ministerie vorderde 3 jaar effectieve gevangenis en 5.000 € boete tegen Filip Van Ginderdeuren

Wijkagent

In dezelfde zaak werd ook een ‘gepensioneerde rijkswachter-wijkagent’, vervolgd voor een feit van verduistering en een feit van valsheid in geschrifte. Hij hielp Van Ginderdeuren toen er woningen moesten ontruimd worden. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maand, met uitstel. Hij ontkende dat hij op de hoogte was van de praktijken van de toenmalige voorlopige bewindvoerder.

Schepen

Onze redactie kreeg in 2014 meerdere tips van uit de Lennikse blauwe hoek, dat er een onderzoek zou lopen tegen Filip Van Ginderdeuren. De man werd uiteindelijk in maart 2015 door de federale politie opgepakt en daarna door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij was toen in Lennik vierde schepen en bevoegd voor vrije tijd , ontwikkelingssamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken. Zijn aanhouding en positie in het schepencollege zorgde na zijn vrijlating voor heel wat verwikkelingen binnen het gemeentebestuur.

Van Ginderdeuren werd schepen toen burgemeester Willy De Waele in november 2010 onverwacht ontslag nam. De Waele werd toen als burgemeester opgevolgd door schepen Irina De Knop. Na de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen werd Van Ginderdeuren in 2013 opnieuw verkozen en aangesteld tot schepen.

Lees ook:

Parket vordert 3 jaar     

Verdediging

Aangehouden

Opnieuw aangehouden

Ontkent

burgemeester schorst

Been stijf

Taken verdeeld

Schepenambt weer opgenomen

Sluit weer aan

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?