Parket vordert 3 jaar gevangenis tegen Filip Van Ginderdeuren

Het openbaar ministerie heeft 3 jaar effectieve gevangenis en 5000 € boete gevorderd tegen gewezen advocaat en schepen Filip Van Ginderdeuren. Een gepensioneerd wijkagent hangt een gevangenisstraf van 6 maand, met uitstel, boven het hoofd.

Zie ook: Pleidooien verdediging van Van Ginderdeuren

De aanklager tilt heel zwaar aan de feiten en verwijt Van Ginderdeuren een totaal gebrek aan normenbesef. Een strenge straf is dus op zijn plaats. Het parket vervolgt Van Ginderdeuren voor 27 feiten van verduistering, 5 feiten van valsheid in geschriften, 11 feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor feiten van aanmatiging van de titel van advocaat (nadat hij al geschrapt was van de balie).

Filip Van Ginderdeuren werd in maart 2015 door de federale politie opgepakt en daarna door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij was toen in Lennik vierde schepen en bevoegd voor vrije tijd , ontwikkelingssamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken. Zijn aanhouding en positie in het schepencollege zorgde na zijn vrijlating voor heel wat verwikkelingen binnen het gemeentebestuur.

Van Ginderdeuren werd schepen toen burgemeester Willy De Waele in november 2010 onverwacht ontslag nam. De Waele werd als burgemeester opgevolgd door schepen Irina De Knop. Na de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen werd Van Ginderdeuren in 2013 opnieuw verkozen en aangesteld tot schepen.

Bewindvoerder

Filip Van Ginderdeuren wordt vervolgd voor misdrijven die hij zou gepleegd hebben tijdens het uitoefenen van zijn rol als voorlopig bewindvoerder. Hij werd door een vrederechter aangesteld om het inkomen en de goederen van personen te beheren die daartoe niet meer de nodige geestesvermogens bezitten. Die opdrachten kreeg hij in Brusselse gemeenten. Hij werd, nadat hij door de orde van advocaten was geschrapt, nog gezien in de Brusselse jeugdrechtbank en ook daarvoor wordt hij vervolgd.

Wijkagent

In dezelfde zaak wordt ook een ‘gepensioneerde rijkswachter-wijkagent’, vervolgd voor een feit van verduistering en een feit van valsheid in geschrifte.

Lees ook:

Aangehouden

Opnieuw aangehouden

Ontkent

burgemeester schorst

Been stijf

Taken verdeeld

Schepenambt weer opgenomen

Sluit weer aan

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?