Lijst Burgemeester houdt het been stijf ivm schepen Van Ginderdeuren

LENNIK - Burgemeester Irina De Knop (LB) reageert op de repliek van schepen Filip Van Ginderdeuren op een oproep van hun coalitiepartner CD&V. Ze spreekt in naam van het schepencollege. Maar uit  goede bron weten we dat er buiten Filip Van Ginderdeuren nog een schepen is die het niet eens is met de manier waarop de burgemeester de ‘ongewenste” schepen behandelt.

 “De voorbije maanden en weken werden verschillende pogingen ondernomen om met Filip Van Ginderdeuren afspraken te maken over zijn verdere politieke toekomst  en over de wijze waarop best gereageerd en gehandeld wordt zolang de gerechtelijke procedure tegen Filip Van Ginderdeuren nog loopt.  Omdat deze gesprekken nog lopende waren, en om deze alle kans op slagen te geven werd er tot op heden niet over gecommuniceerd. We betreuren dan ook de eenzijdige beslissing van Filip Van Ginderdeuren.”

“Uiteraard blijft het principe gehandhaafd dat Filip Van Ginderdeuren  onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En uiteraard hebben de meerderheidspartijen een sterk begrip voor de moeilijke persoonlijke situatie van de heer Van Ginderdeuren. Tegelijkertijd wenst het college en de bestuursmeerderheid het algemeen belang en dat van de Lennikenaren te vrijwaren.  Voor het schepencollege en de bestuursmeerderheid is het van elementair belang dat de geloofwaardigheid van het bestuur, naar de burgers gewaarborgd wordt.  In deze fase van het onderzoek, waar er nog geen uitsluitsel is over het verdere vervolg van de strafrechtelijke procedure, oordeelt zij dan ook dat deze duidelijkheid er eerst moet zijn voor er kan beslist worden om schepen Van Ginderdeuren opnieuw zijn bevoegdheden toe te wijzen.  Om die reden zal lijst Burgemeester aan het college van burgemeester en schepenen voorstellen dat de bevoegdheden voorlopig verder verdeeld worden onder de andere schepenen”, aldus De Knop.

zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/07/02/lennikse-lb-weet-geen-weg-met-filip-van-ginderdeuren

http://www.persinfo.org/2015/05/19/schepen-van-ginderdeuren-krijgt-bevoegdheden-niet-terug

http://www.persinfo.org/2015/05/16/filip-van-ginderdeuren-gaat-schepenambt-weer-opnemen

http://www.persinfo.org/2015/03/18/lennik-schepencollege-verdeelt-taken-filip-van-ginderdeuren

http://www.persinfo.org/2015/05/07/kamer-van-inbeschuldigingstelling-laat-filip-van-ginderdeuren-vrij

http://www.persinfo.org/2015/03/13/lennikse-schepen-filip-van-ginderdeuren-aangehouden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?