Burgemeester schorst college bij terugkomst schepen Van Ginderdeuren

LENNIK – Schepen Filip Van Ginderdeuren is dinsdagnamiddag voor de eerste keer sinds zijn gedwongen afwezigheid opnieuw naar het College van burgemeester en schepenen gegaan. We vernamen op het gemeentehuis dat burgemeester Irina De Knop (LB) prompt de vergadering schorste. Het college werd dan verplaatst naar woensdagochtend om 7.30 uur. Van Ginderdeuren ging niet naar het uitzonderlijk vroege college. De coalitiepartner CD&V roept de LB op om vlug duidelijkheid te scheppen.

Volgens partijvoorzitter Dominique Coucke heeft het partijbestuur van CD&V Lennik op hun vergadering vorige week een besluit genomen over het functioneren van Filip Van Ginderdeuren.  “Over het concrete dossier heeft CD&V Lennik geen kennis en in een democratische rechtstaat komt het ons niet toe om te oordelen. Uit respect voor de betrokkene, de familie van de betrokkene en onze coalitiepartner spreken we ons daarover niet uit.  In het belang van eventuele slachtoffers hopen we dat het gerecht vlug duidelijkheid schept”, zegt Coucke in een persbericht dat hij niet naar Persinfo.org stuurde.

“Door de tijdelijke afwezigheid van Schepen Van Ginderdeuren stellen we echter vast dat het gemeentebestuur niet meer optimaal kan functioneren. Dit bleek onder meer toen voor de goedkeuring van de jaarrekening en de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan, 2 gemeenteraadszittingen nodig waren”, stelt Coucke. Nvdr: de gemeenteraad kon niet plaatsvinden omdat de meerderheid niet in aantal was.

“De heer Filip Van Ginderdeuren en de Lijst van de Burgemeester dienen zelf te oordelen of hij nog het morele gezag heeft om behoorlijk te functioneren als schepen.  CD&V Lennik verwacht echter een duidelijk signaal en een vlugge beslissing.   CD&V Lennik volgt de beslissing van haar coalitiepartner en hoopt om het gezamenlijk project in het belang van Lennik en haar inwoners te kunnen uitvoeren”, aldus Coucke.

Van Ginderdeuren wil bestuursakkoord uitvoeren

Schepen Filip Van Ginderdeuren neemt kennis van de vakantiemededeling van CD&V Lennik omtrent zijn functioneren als schepen. “Ik ben wel verbaasd omtrent de timing van deze publicatie, te meer ik  op de zitting van 14 juli 2015 van het college van burgemeester en schepenen aanwezig was. Bovendien heeft het hangende gerechtelijk dossier geen enkel uitstaans en verband met de uitoefening van mijn politiek mandaat.” 

Sinds 01 juli 2015 heeft de schepen terug zijn taken als schepen opgenomen. “En ik zal, zoals in het verleden, steeds aanwezig zijn op de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de diverse adviesraden. Ik heb dan ook de intentie om het bestuursakkoord, onderhandeld door Lijst Burgemeester en CD&V Lennik, verder uit te voeren”, besluit Van Ginderdeuren. De schepen benadrukt dat hij de jongste maanden in de eerste plaats aandacht heeft besteed aan zijn gezin. 

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/07/02/lennikse-lb-weet-geen-weg-met-filip-van-ginderdeuren

http://www.persinfo.org/2015/05/19/schepen-van-ginderdeuren-krijgt-bevoegdheden-niet-terug

http://www.persinfo.org/2015/05/16/filip-van-ginderdeuren-gaat-schepenambt-weer-opnemen

http://www.persinfo.org/2015/03/18/lennik-schepencollege-verdeelt-taken-filip-van-ginderdeuren

http://www.persinfo.org/2015/05/07/kamer-van-inbeschuldigingstelling-laat-filip-van-ginderdeuren-vrij

http://www.persinfo.org/2015/03/13/lennikse-schepen-filip-van-ginderdeuren-aangehouden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?