Filip Van Ginderdeuren sluit weer aan bij Lennikse bestuursmeerderheid

LENNIK – Burgemeester Irina De Knop deelde bij de aanvang van de gemeenteraad van maandagavond mee dat schepen Filip Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden terugkrijgt  en weer zal mee stemmen met de fractie van LB-CD&V. Deze afspraak wordt op het schepencollege van vandaag dinsdag concreet geformaliseerd. Een bocht van 180 graden?

“Er zijn de voorbije dagen constructieve gesprekken geweest waar het belang van Lennik en de Lennikenaren centraal stond. Om die belangen te behartigen heb je een stabiel bestuur nodig en continuïteit in de gemeentelijke administratie. Maar het gaat ook om een gedeelde loyauteit   tegenover Lennik en haar inwoners.  Daar is elk lid van de meerderheid het mee eens. Ook de heer Filip Van Ginderdeuren. Iedereen wil weer aan de slag met de focus op de toekomst van onze gemeente en  van haar inwoners. En daarom sluiten we de rangen. Het Lennikse bestuur heeft dan ook een meerderheid om het bestuursakkoord uit te voeren. Daarna is het aan onze inwoners om zich daar over uit te speken.   Binnen het schepencollege gaan we terug naar de bevoegdheidsverdeling zoals die in het begin van de legislatuur waren vast gelegd. De heer Filip Van Ginderdeuren neemt zijn bevoegdheden weer op.”

Hoofdbestuur

Naar verluidt is er pas vorige vrijdag een vergelijk uit de bus gekomen tijdens een overleg op het hoofdkwartier van de Open VLD in Brussel. Van Ginderdeuren stemde ermee in de begroting 2016 te steunen nadat hem de belofte werd gedaan dat hij zijn bevoegdheden terugkreeg. De schepen is geen lid meer van de Lennikse LB-Open VLD en beschouwt zich als een eigen fractie.

 Filip Van Ginderdeuren: “ Het is inderdaad juist dat er de voorbije dagen en avonden gesprekken gevoerd zijn die geleid hebben naar dit politiek akkoord. Uitgangspunt voor mij was dat ik nooit mijn ontslag heb ingediend bij de fractie van de Lijst Burgemeester. Belangrijk om stabiliteit te garanderen, was het mij teruggeven van de bevoegdheden zoals bij aanvang van de legislatuur. Uiteraard ben ik niet blind voor het verleden en wat er de voorbije maanden is gezegd en meer nog geschreven.

Maar ik ben een liberaal en blijf een liberaal, en zal mijn roots niet verwaarlozen, ondanks wat er gebeurd is. Ik ben een lid van Open VLD, ik ben een democraat in hart en nieren.

Ik doe dit ook voor de Lennikse burger, die recht heeft op een stabiel bestuur en continuïteit van de administratie. De gemeente heeft nu politieke rust nodig, om de zaken klaar en duidelijk te stellen en de dossiers te laten vooruitgaan. Ik zal dan ook in het college niet nalaten mijn mening te geven en bij te dragen tot het welzijn van de Lennikenaren.

Naar 2018 toe en de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is dit geen voorafname. De komende gemeenteraadsverkiezingen liggen nog veraf, eerst andere belangrijke problemen oplossen, daarna kan de burger zich uitspreken”, aldus Van Ginderdeuren.

Bevoegdheden

De zaak kende op zijn minst een merkwaardig verloop. Burgemeester De Knop maakte een grote bocht. Op 18 maart laat het college van burgemeester en schepenen van Lennik weten “dat het de bevoegdheden en taken van de afwezige Van Ginderdeuren tijdelijk herverdeelt onder alle schepenen, waardoor in ieder geval de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft tijdens zijn afwezigheid,…. ”

Het Open Vld-partijbestuur van Lennik liet op 19 mei 2015 weten dat schepen Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden voorlopig niet terug krijgt. De schepen had aangekondigd om dat wel te willen doen als hij bekomen was van de beproeving van de aanhouding.

Moreel gezag

Op 27 augustus verspreidde het schepencollege een persbericht waaruit volgende passage: “Het spreekt voor zich dat ingevolge de verantwoordelijkheden die gepaard gaan bij de uitoefening van een politiek mandaat en vanuit de voorbeeldfunctie daarvan voor de maatschappij, een schepen voldoende moreel gezag moet kunnen uitoefenen. …  Het schepencollege volgt daarmee ook het standpunt van de gouverneur, die reeds maanden geleden aan de heer Van Ginderdeuren heeft voorgesteld om voor de duur van de procedure vrijwillig een stap opzij te zetten en minstens tijdelijk zijn functie van schepen niet uit te oefenen. Het zou inderdaad nog meer aangewezen zijn dat de heer Van Ginderdeuren zich zou laten verhinderen gedurende de duur van de gerechtelijke procedure. Deze beslissing kan echter enkel en alleen door de schepen in kwestie worden genomen, en niet opgelegd door het college of gemeenteraad.”

Haat, afgunst

Schepen Filip Van Ginderdeuren las tijdens de gemeenteraad van september een emotionele verklaring voor. Hij hekelde de manier waarop zijn liberale partijgenoten hem hebben behandeld. “…..De haat, de nijd, de afgunst ten aanzien van mijn persoon is enorm, ik heb het mogen lezen….. Ik heb mij nochtans in de uitoefening van mijn politiek mandaat, sedert begin 2000 altijd ingezet voor de gemeente en de Lennikse burgers en zal dit blijven doen tot op het einde van mijn mandaat. Het respectloos handelen van mijn politieke fractie gaat nog steeds door. De manier waarop ‘collegiaal’ mijn bevoegdheden werden ontnomen, zonder partijoverleg, zonder mezelf te horen, zonder me te kunnen verdedigen. Dit respectloos handelen straalt niet alleen af op mezelf maar ook naar de gemeentelijke administratie. Of hoe moet je verklaren dat iemand na 26 jaar loopbaan daar plots zijn ontslag geeft? Ik stel mijn functioneren in de fractie van Lijst Burgemeester sterk in vraag. Ik kan er nog niet objectief over beslissen, daarvoor zijn de gebeurtenissen nog te recent.”

Begroting

Op de gemeenteraad van december 2015 blijft Van Ginderdeuren afwezig.  De bestuurscoalitie van LB/Open-VLD en CD&V haalde op die manier geen meerderheid voor de begroting 2016. Het liep uit op een 9-9-stemming waardoor het budget niet werd goedgekeurd. Gemeenteraadslid Willy De Waele weet de nederlaag aan de ‘onverwachte’ afwezigheid van Van Ginderdeuren . Burgemeester Irina De Knop (LB-Open-VLD) beweerde dat de schepen op het schepencollege had ingestemd met de begroting, wat Van Ginderdeuren dan weer tegen sprak want hij was het niet eens met de manier waarop de begroting tot stand kwam.

'Lennik op Mensenmaat'

In december valt het tijdschrift van de Lijst Burgemeester in de Lennikse bussen. Daarin staat er weer een niet mis te verstane aanval op Van Ginderdeuren. Van Ginderdeuren verklaarde dat hij een recht op antwoord heeft geëist en hij bevestigde vorige week nog dat de partij daar niet op wilde ingaan. Even later is er de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de LB, zonder de naam van Van Ginderdeuren. Volgens hem was dat geen goede basis voor onderhandelingen.

Nieuwsblad

Ondertussen raken meer details bekend van het gemeenterapport van Het Nieuwsblad. Daar komt burgemeester Irina De Knop heel slecht uit als de tweede slechtste burgemeester van Vlaanderen. De Lennikenaren wonen er wel graag maar zijn niet fier op hun gemeente. Tegen het einde van de week weten we daar meer over.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?