Lennik schepencollege verdeelt taken Filip Van Ginderdeuren

LENNIK – Het college van burgemeester en schepenen laat in een persbericht weten dat de bevoegdheden van schepen Filip Van Ginderdeuren voorlopig werden verdeeld onder de andere schepenen. Een eventuele schorsing is volgens het schepencollege de bevoegdheid van de Vlaamse regering.

“Het college van burgemeester en schepenen is zeer bekommerd en begaan met de aanhouding van Filip Van Ginderdeuren. Het bestuur neemt deze kwestie bijzonder ernstig , en wil er in de eerste plaats voor zorgen dat het belang van de gemeente en dat van de Lennikenaren wordt gevrijwaard. Het college van burgemeester en schepenen van Lennik heeft daarom de bevoegdheden en taken van de afwezige Van Ginderdeuren tijdelijk herverdeeld onder alle schepenen, waardoor in ieder geval de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft tijdens zijn afwezigheid.

Zolang er geen formele melding is gedaan aan het gemeentebestuur van de aan Filip Van Ginderdeuren ten laste gelegde feiten, en nog definitief moet beslist worden over de in-vervolgingstelling, houdt het College deze maatregel aan.

Het gemeentebestuur zal trachten informatie in te winnen om meer duidelijkheid te krijgen zodat ten gepaste tijde de noodzakelijke acties kunnen ondernomen worden met het oog op de continuïteit van het bestuur.

In ieder geval moet duidelijk zijn dat het decretaal kader in geen enkele mogelijkheid voorziet, om een dwingende maatregel, zoals bijvoorbeeld een preventieve schorsing, op te leggen aan een raadslid of schepen. Dat kan enkel beslist worden door de Vlaamse Regering. “ 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?