Raadkamer verwijst gemeentesecretaris Van Snick naar de rechtbank

De Raadkamer heeft de Gooikse Algemeen Directeur Eric Van Snick verwezen naar de correctionele rechtbank. Tijdens een doorlichting van Audit Vlaanderen in 2018 kwam aan het licht dat gemeentesecretaris Van Snick jarenlang wijn voor de gemeente kocht bij een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub, waarin de secretaris actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. Burgemeester Michel Doomst is buiten vervolging gesteld.

“Het onderzoek werd eind 2020 afgerond en het parket heeft beslist om aan de Raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vragen, van zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris”, zegde parketwoordvoerder Carol Vercarre al in april 2021 toen de zaak voor de eerste keer voor de Raadkamer kwam. De behandeling werd toen uitgesteld omdat beide partijen bijkomende onderzoeken hadden gevraagd.

“Volgens ons zijn er voldoende bezwarende elementen voor inbreuken op de artikels 245 en 314 van het Strafwetboek, namelijk de misdrijven ‘belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren’,  bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had, en ‘belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving’. Dit is door een overheidsopdracht toegekend te hebben aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden”, ging de parketwoordvoerder verder.

De maximumstraf die door de wet voorzien wordt voor deze feiten, is een gevangenisstraf van vijf jaar.

Sanctie

De gemeentesecretaris werd als sanctie door de gemeenteraad gedurende 3 maanden een weddeverlies van 20 % opgelegd. Ondertussen is hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik. Maar het parket onderzocht de zaak verder en wil tot vervolging overgaan.

Afgezien

Michel Doomst, die na meer dan 30 jaar zijn ambt van burgemeester neer legde, is opgelucht dat hij niet vervolgd wordt. “Ik heb hier hele dagen en nachten van afgezien. Het is een vreselijke periode geweest. In die 30 jaar heb ik nooit ook maar enige onkostenvergoeding ingediend en dan word je van eigenbelang beschuldigd.”

Kwaliteitsmanager

De Gooikse administratie zegde dat ze moest werken met de middelen die ze had maar intussen zijn er maatregelen genomen om eventuele fouten te voorkomen. “Maar er is 5 jaar geleden werk gemaakt van een betere procedure en een kwaliteitsmanager en sindsdien werkt alles perfect”.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?