Kwaliteitsmanager moet Gooikse dienstverlening nog verbeteren

Katrien Neuckermans gaat binnen de Gooikse gemeentediensten de kwaliteit van de uitwerking van het beleid dagelijks op te volgen en optimaliseren. Zij zal als kwaliteitsmanager elke dag in gesprek gaan met de burgers om na te gaan hoe de gemeente hen in de toekomst nog beter van dienst kan zijn.

Het kan daar voor nodig zijn om nieuwe procedures uit te werken. De personeelsleden zullen bij de kwaliteitsambtenaar steun vinden als werkverbeteraar, coach en organisator van interne opleiding. Het doel van haar aanwerving is een nog grotere motivering en beroepsbekwaamheid van de medewerkers.

“De burgers verwachten een top dienstverlening via het internet maar ook aan het loket. Gemeente en OCMW voeren een transparant en open beleid dat langs alle mogelijke mediakanalen bereikbaar is. Meer dan ooit is het nodig al die geleverde inspanningen in de huidige informatiemaatschappij efficiënt op mekaar af te stemmen. We willen werkprocessen uitschrijven en vragen naar de tevredenheid van de burger. Het is een verhaal van het college van burgemeester en schepenen en alle gemeentediensten.”, zegt burgemeester Michel Doomst. “Uit alle bevragingen blijkt duidelijk dat gemeente en OCMW in hun werking gewaardeerd worden door de bevolking, maar goed is niet goed genoeg. Met de kwaliteitsmanager willen wij er nog een ster aan toevoegen.”

De gemeente laat zich in dit verbeteringsproces wel extern bijstaan maar koos voor een eigen kwaliteitsmanager om het te bereiken objectief te bestendigen.

”We kozen bewust niet voor een externe begeleiding maar kozen voor iemand die intern werkt om het opzet dagelijks levend te houden. We halen een techniek uit de privé en passen die toen in het bestuur. Zo proberen we een beter resultaat te halen uit wat we nu al hebben”, zegt Gunther De Wilde schepen van financiën, sport, interne werking, dienstverlening, ICT en communicatie. 

 

“Ik ga vanaf 1 april aan de slag. We gaan eerst in de spiegel kijken om te zien hoe alles nu verloopt. We zetten in op een nog betere dienstverlening naar de burgers. We gaan kijken hoe we de inwoner, die een vraag heeft, nog beter kunnen helpen”, zegt Katrien.

De kwaliteitsmanager zal trachten iets te doen aan eventuele wrevel bij het personeel. “Ik maak ook deel uit van het managementteam want werken aan een betere dienstverlening is geen verhaal van mij alleen, maar wel van de hele organisatie. We zullen dan intern bekijken wat we kunnen doen.”

De 35-jarige Katrien Neuckermans is geen onbekende voor het Gooikse gemeentebestuur. Ze werkte al 9 jaar voor het Gooikse OCMW als coördinator voor de kinderopvang. Gooik telt in de gemeentediensten en het OCMW een 140-tal medewerkers en een 8o-tal personeelsleden in het onderwijs. Een van de grote uitdagingen is de integratie van het OCMW met de gemeentediensten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?