Raad van State verwerpt beroep tegen onbestuurbaarheid

De Raad van State heeft het beroep van burgemeester Eddy Timmermans tegen de beslissing van minister Homans om Pepingen onbestuurbaar te verklaren, verworpen.

Maandag komt de fractie van Cd&V-SP-A en onafhankelijk schepen Peter Lacres samen om het arrest van de Raad van State te bespreken en de eerste stappen te zetten naar de samenstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. “We willen de procedure zo sereen mogelijk laten verlopen” zegt fractieleider André De Roubaix.

Te lange onbestuurbaarheid

De Raad van State boog zich dinsdag 7 februari bij hoogdringendheid  over de beslissing over de onbestuurbaarheid. Burgemeester Timmermans verzocht de Raad van State dinsdag om de wettigheid van deze beslissing te onderzoeken en over te gaan tot schorsing. De Raad had een vorige beslissing tot ontslag van de burgemeester in juni 2016 nog geschorst. Deze keer besloot de Raad van State op 10 februari 2017,  echter het tegendeel, wat de weg vrij maakt voor een machtsovername in Pepingen.  De Raad moest nu wel vast stellen dat de gemeente niet meer bestuurbaar is omdat er geen meerderheid meer is om gemeenteraadsbeslissingen goed te keuren.

 Burgemeester Timmermans reageert ontgoocheld. “Vandaag moet ik zeer ontgoocheld vaststellen dat de Raad van State onze argumentatie en haar eigen eerdere besluiten niet meer volgt. Er wordt gebogen  voor de onfaire chantage en de kunstmatige onbestuurbaarheid waarmee de nieuwe meerderheid Pepingen al maanden gijzelde. Hier zijn geen winnaars vandaag. Ja, de nieuwe meerderheid krijgt haar mandaten en plukt nog even de vruchten van ons langetermijnbeleid. Maar de Pepingse politiek verliest vandaag al haar geloofwaardigheid en het respect van haar burgers, ongeacht hun politieke voorkeur. “


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?