Halle haalt parkeertarieven naar beneden

Het stadsbestuur gaat de parkeertarieven in de binnenstad drastisch verlagen. Dat is het gevolg van een aangekondigde evaluatie en gaat in op het heftige protest van de lokale handelaars die de dure parkeertarieven als een reden aangaven waardoor er minder werd gewinkeld in de handelskern. De nieuwe tarieven moeten wel eerst nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De nieuwe tarieven zouden dan ingaan vanaf 1 februari 2022.

Aanpassing parkeerbeleid: schepencollege stelt twee pakketten met aanpassingen voor.

“Op 1 januari 2021 werd er een nieuw parkeerbeleid van toepassing in Halle. Het stadsbestuur heeft na het eerste jaar een grondige evaluatie kunnen doen. Bij deze evaluatie werden enerzijds een aantal stakeholders bevraagd (onze handelaars, marktkramers, de centrummanager, het zorgpersoneel, het onderwijzend personeel uit de binnenstad, …), maar anderzijds ook ons Halse stadspanel, waarmee het schepencollege ook de stem van de Halse bevolking wilde horen”, legt Schepen van mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) uit.

Het schepencollege zal op de gemeenteraad van komende 25 januari voorstellen om het parkeerbeleid in twee pakketten aan te passen:

PAKKET 1: Aanpassingen vanaf 1 februari 2022

 • Eenvoudigere parkeerzones
 • Verlaging van de parkeertarieven in de rode en de groene zone
 • Gratis parking op zaterdag op bepaalde parkings vlakbij het centrum
 • Gratis parkeren in groene en rode zone op 15 koopzaterdagen
 • Hallekaart
 • Bewonerskaart
 • Zorgverstrekkerskaart: goedkoper, langere parkeertijd en ruimer toepassingsgebied

PAKKET 2: Aanpassingen vanaf 1 april 2022

 • Langere parkeerduur in blauwe zone
 • Bezoekerspassen voor inwoners van de blauwe zone
 • Uitbreiding van de shop & go-plaatsen

 Over deze maatregelen zal op de gemeenteraad van 25 januari as. gedebatteerd worden. Het debat is te volgen via de livestream. Het onderstaande geldt dan ook op voorwaarde dat de gemeenteraad het dossier op 25 januari goedkeurt.

 1. PAKKET 1: Aanpassingen vanaf 1 februari 2022

1.1. Eenvoudigere parkeerzones

De parkeerzones worden eenvoudiger. De gele zone wordt afgeschaft en de parkings die tot de gele zone behoren, worden mee opgenomen in de groene zone. Zo is er in de binnenstad enkel nog een rode en groene zone, wat voor klanten en bezoekers duidelijker is.

1.2. Verlaging van de parkeertarieven

De parkeertarieven voor de rode en de groene zone worden aanzienlijk verlaagd:

Rode zone

Uurprijs voor de eerste 2de uur: 1,8€ wordt 1€ per uur

Uurprijs vanaf het 3de uur: 3€ wordt 2€ per uur

Volledige dag: 17,50€ wordt 14€

Groene zone

Uurprijs voor de eerste 2de uur: 1,2€ wordt 0,5€ per uur

Uurprijs vanaf het 3de uur: 1,5€ wordt 1€ per uur

Volledige dag: 8€ wordt 5€

Aan de abonnementsprijzen verandert er niets, met uitzondering van de prijs voor de parkeerkaart voor de zorgverstrekkers (zie 1.7).

1.3. Gratis parking op zaterdag op bepaalde parkings vlakbij het centrum

In de groene zone bestaan er een aantal groen gearceerde parkings. Deze parkings zijn momenteel gratis op zaterdag. Dit blijft zo. Deze regeling loopt tot aan de ingebruikname van de nieuw te bouwen parking aan De Bres.

De parking Suikerkaai, die nog dit jaar aangelegd zal worden op de plaats waar momenteel de oude stadsmagazijnen staan, wordt aan dat lijstje toegevoegd. Ook deze parking zal op zaterdag dus gratis zijn.

1.4. Gratis parkeren in groene en rode zone op 15 koopzaterdagen

De 15 koopzaterdagen per jaar blijven behouden. Het schepencollege bepaalt deze dagen in overleg met de handelaars. Op koopjeszaterdagen is er geen betalend parkeren in de rode en groene zone. De blauwe zone blijft wel van toepassing.

1.5. Hallekaart

Mensen met een Hallekaart kunnen onbeperkt terecht op parking Nederhem, de Spoorwegstraat en op de toekomstige parking Suikerkaai. De prijs van de Hallekaart blijft 10 EUR per jaar. De Hallekaart zal niet meer aangevraagd kunnen worden door inwoners die recht hebben op een bewonerskaart. 

1.6. Bewonerskaart

Ook mensen met een bewonerskaart kunnen op parking Nederhem, in de Spoorwegstraat en op de toekomstige parking Suikerkaai onbeperkt parkeren. De voorwaarden en tarieven voor de bewonerskaarten blijven ongewijzigd.

1.7. Zorgverstrekkerskaart

De prijs voor een zorgverstrekkerskaart wordt gehalveerd en bedraagt 50 EUR per jaar. De duurtijd waarvoor zorgverstrekkers met hun kaart mogen parkeren wordt verhoogd naar 2 uur.

Er zullen ook meer zorgverstrekkers een parkeerkaart kunnen aanvragen, want er is niet enkel meer een erkenning van het RIZIV nodig. Ook zorgverstrekkers die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn of die volgens de Kruispuntbank der Ondernemingen medische pedicures aanbieden, kunnen een zorgverstrekkerskaart aanvragen.

 1. PAKKET 2: Aanpassingen vanaf 1 april 2022

2.1. Langere parkeerduur in blauwe zone

De blauwe zones op Sint-Rochus en Nederhem blijven bestaan.

De parkeerduur in de blauwe zones wordt verhoogd van 2 uur naar 3 uur. Hiermee willen we o.a. tegemoet komen aan de vragen die we kregen van handelaars en horeca-uitbaters op Sint-Rochus.

De blauwe zone blijft van toepassing van maandag tot en met zaterdag.

2.2. Bezoekerspassen voor inwoners van de blauwe zone

Inwoners van de blauwe zones zullen bezoekerspassen kunnen gebruiken wanneer ze vrienden of familie op bezoek krijgen voor een langere duurtijd dan 3 uur. Zo vormt de beperking van de parkeertijd binnen de blauwe zone geen hindernis om bijvoorbeeld naar de stad te trekken.

De stad biedt de eerste tien bezoekerspassen gratis aan. Elke inwoner kan nadien al dan niet zelf nog extra bezoekerspassen aankopen.

De bezoekerspassen zijn niet verplicht. Voor bezoekers die niet langer dan 3 uur op bezoek blijven of die hun wagen na de eerste 3 uur verplaatsen, is een bezoekerspas niet nuttig of nodig.

2.3. Shop & Go-plaatsen

De shop&go-plaatsen worden uitgebreid. De stad kreeg de vraag om een drietal extra shop&go-plaatsen te voorzien, wat zal gebeuren.

Op shop&go-plaatsen kunnen mensen gedurende 30 minuten parkeren zonder ticket of parkeerschijf. Ze dienen om vlakbij de handelszaak van voorkeur te kunnen parkeren voor een snelle boodschap.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?