Nieuwe schepen Stephan De Prez neemt ook bevoegdheid Sport op zich

Het Geraardsbergse college van burgemeester en schepenen start 2022 met een aantal wijzigingen in haar structuur. Stephan De Prez neemt de fakkel over van Martine Duwyn als schepen van Duurzaamheid, Milieu, Dierenwelzijn en Burgerzaken. Daarnaast neemt schepen De Prez ook de bevoegdheid Sport over van schepen Véronique Fontaine.

Schepen Stephan De Prez geeft zijn visie op sport in Geraardsbergen mee: “Een gezonde geest in een gezond lichaam, het is zo belangrijk. Als lokaal bestuur willen we dan ook sterk inzetten op sportmogelijkheden van 4 tot 99 jaar. Via communicatie en promotie willen we bovendien mogelijke drempels wegwerken zodat we elke doelgroep in de maatschappij bereiken. Dankzij doorgedreven ondersteuning en begeleiding aan de scholen trachten we tot slot alle jongeren te motiveren om te sporten.”

Bevoegdheden

Alle bevoegdheden van het college van burgemeester en schepen staan hieronder:

  • Burgemeester Guido De Padt

o             Algemeen beleid

o             Veiligheids- & drugsbeleid

o             Politie

o             Brandweer

o             Financiën en begroting

o             Organisatie en personeel

o             Bestrijding wateroverlast

  • Eerste schepen Fernand Van Trimpont

o             Jeugdbeleid

o             Onderwijs

o             Kinderopvang

o             Mobiliteit

o             Stadsontwikkeling

o             Internationale solidariteit

  • Tweede schepen Kristin Vangeyte

o             Ouderenbeleid en eenzaamheid

o             Mantelzorg

o             Dienstencentrum

o             Assistentiewoningen

o             Dagcentrum

o             Burgerparticipatie

o             Dorpsraden

o             Integratie

o             Gelijke kansen en vrijwilligerswerk

  • Derde schepen Veerle Mertens

o             Openbare werken

o             Openbaar groen

o             Stadspatrimonium

o             Kerkenplan

o             Communicatie

o             ICT

o             Digitale dienstverlening

o             Administratieve vereenvoudiging

  • Vierde schepen Véronique Fontaine

o             Economie & tewerkstelling

o             Ruimtelijke ordening & stedenbouw

o             Landbouw

  • Vijfde schepen Ann Panis

o             Cultuur

o             Toerisme

o             Erfgoed

o             Middenstand

  • Zesde schepen Stephan De Prez

o             Duurzaamheid

o             Milieu

o             Dierenwelzijn

o             Burgerzaken

o             Sport

  • Zevende schepen David Larmuseau

o             Sociaal beleid

o             Gezondheid & welzijn

o             Gezinsbeleid

o             Huis van het Kind

o             Armoedebestrijding

o             Wonen en huisvesting

o             Begraafplaatsen

o             Kinderdagverblijf & woonzorgcentra

o             Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?