Nieuwe Lennikse feestzaal wordt nu al op 2 miljoen Euro geraamd

Tijdens de voorstelling van de begrotingswijziging op de gemeenteraad van Lennik kwam aan het licht dat de nieuwe feestzaal nu al op 2.000.000 € wordt geraamd. En er is nog steeds geen bouwvergunning.

Lennik doet een beroep op het zelfde studiebureau dat door de gemeente Bever werd bedankt omdat het de bouw van hun feestzaal dubbel zo duur raamde als wanneer de gemeente zelf de realisatie zou aanpakken.

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA - Lennik²)  heeft werk gemaakt van een analyse van de tweede begrotingswijziging in 2017. Hij stelde onder meer vast dat de bouw van de nieuwe feestzaal Jo Baetens nu al op 2 miljoen Euro wordt geraamd. Oorspronkelijk werd de bouw voor 1.450.000 € begroot. In het begin van het jaar was er nog sprake van minder dan 1,5 milj Euro, in juni werd toegegeven dat de prijs al was gestegen tot 1,6 milj Euro en bij de tweede begrotingswijziging staat er al 2 milj Euro ingeschreven.

Speciaal dak

Volgens schepen van openbare werken Johan Limbourg is de kostprijs voor de bouw van de feestzaal onder meer gestegen omdat er een speciaal dak moet worden gebouwd waarop alle technieken kunnen worden geplaatst.

Vertraging loopt op

“We stellen vast dat de gemeente een advocaat aanstelde om het probleem van het ‘niet-bindend’ advies van het Agentschap Wegen en Verkeer te behandelen. De timing loopt achterop, het sleept allemaal aan. De verenigingen hebben die zaal nodig voor hun activiteiten”, merkt De Cuyper op.

Het AWV gaf een negatief advies omdat de gemeente over de bouwlijn wil bouwen. Volgens burgemeester Irina De Knop gaf het AWV na een bespreking in Halle toch een negatief advies. “Bij Ruimte Vlaanderen zijn ze verbaasd over de stugge houding van AWV. AWV stelt dat bij een eventuele herinrichting van de weg een overschrijding van de bouwlijn problematisch kan worden. Ondertussen werd er nog geen bouwvergunning verleend en kon er nog geen aanbesteding worden uitgeschreven.”

Zie ook:

Negatief advies

Discussie afvoer afval feestzaal


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?