Gemeenteraad Lennik stemt motie voor eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde

De gemeenteraad van Lennik keurde gisteren een motie van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA - LENNIK²) goed waarin ze vraagt eigen rechtbanken te installeren in Halle-Vilvoorde.
De gemeenteraadsleden Willy De Waele (LB-Open-VLD) en Filip Rooselaers (Vlaams Belang) onthielden zich. De Waele vindt de motie in deze omstandigheden zinloos.

 Nu moeten rechtszoekenden vaak nog in Brussel terecht met alle nadelen vandien. Sinds 2014 beschikt Halle-Vilvoorde reeds over een eigen parket. “Met eigen rechtbanken zou Halle-Vilvoorde eindelijk een volwaardig arrondissement los van Brussel zijn”, zegt Van Vaerenbergh.

 De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

 Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant.

 Zinloos

Op Willy De Waele en Filip Rooselaers na, stemden alle gemeenteraadsleden voor de motie. De Waele: “Ik ben het volkomen eens met de analyse en met de oprichting van een rechtbank voor Halle-Vilvoorde, zoals dit oorspronkelijk is gevraagd door de burgemeesters, maar niet werd verkregen. Ook een onvoorwaardelijk kiesarrondissement werd niet verkregen. Deze motie is zinloos als de wet van 2012 en artikel 4 van de grondwet niet worden gewijzigd. Maar dat zal ook niet gebeuren want daar is er in het parlement een 2/3 meerderheid voor nodig. Ik daag daarom volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh uit om  een wetsontwerp neer te leggen om de wet en art. 4 te wijzigen.“

Ook Filip Rooselaers onthield zich. "Ik volg het standpunt van Willy, maar wil eraan toevoegen dat ongeacht de rechtbank er komt, er steeds nadelige erkenning blijft voor de Vlamingen." In de provincieraad nam zijn partij Vlaams Belang initiatief voor een motie om een rechtbank te vragen voor Halle-Vilvoorde.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?