Minister geeft Electrabel milieuvergunning voor 2 windturbines

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft een milieuvergunning verleend aan Electrabel voor het exploiteren van twee windmolens van maximaal 150 meter hoog langsheen Heideveld in Beersel.

De minister legde een aantal bijkomende voorwaarden op. Het geluidsniveau moet tijdens de avond en nacht (van 19.00 uur tot 07.00 uur) worden beperkt. Binnen de zes maanden na de ingebruikname van de windmolens moet een erkend milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Bovendien moet per windturbine een on line logboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.    

Nv Electrabel had beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant van 22 juni 2017. De provincie weigerde toen aan nv Electrabel een milieuvergunning voor het exploiteren van twee windmolens langsheen Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle, in Beersel.

Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, te korte afstand tot andere windmolens en gebrek aan overleg met hun exploitanten.

De minister ontving bij de behandeling van het beroep een gunstig advies van het departement Omgeving (ruimte) en ongunstig adviezen van het departement Omgeving (milieu) en de gewestelijke milieuvergunningscommissie.

Daaruit bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Tijdens de dagperiode bleef de verwachte geluidsdruk onder de richtwaarden, maar tijdens de avond- en nachtperiode wezen de berekeningen op een overschrijding van de richtwaarden.

“De locatie is evenwel gelegen in een industriegebied, dat aansluit op het kanaal Brussel-Charleroi, en in een landschap dat wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, andere reeds bestaande windmolens en twee hoogspanningslijnen. De ruimtelijke draagkracht van dat gebied wordt dus niet overschreden door twee bijkomende windmolens”, aldus de minister.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?