Nieuw openbaar onderzoek uitbreiding sociale woonwijk Sint-Elooisberg

LENNIK – Tijdens het vorige openbaar onderzoek werden er heel wat bezwaren geuit waardoor de gemeente Lennik genoodzaakt werd een nieuw openbaar onderzoek te organiseren.

De gemeente wil de huidige sociale woonwijk uitbreiden op een achtergelegen terrein. Tijdens het vorige openbaar onderzoek in 2015 werd het aantal wooneenheden niet vast gelegd. Er was toen nog sprake van 50 tot 70 wooneenheden. Het grote aantal was om rentabiliteitsredenen  een voorwaarde voor de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

De provincie had er toen ook al op gewezen dat het aantal wooneenheden best werd beperkt tot 40 zoals de gemeente zelf dat eerder vast legde in haar ruimtelijk structuurplan. Tijdens een gemeenteraad in april 2015 wees gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²) er op dat het aantal wooneenheden duidelijk moest vast gelegd worden. Maar de gemeente opende toch een openbaar onderzoek waarin het aantal wooneenheden onduidelijk bleef.

Nieuw openbaar onderzoek

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2016 bleek dat het aantal wooneenheden, naast de vragen rond mobiliteit,  de grootste struikelsteen is voor de bewoners van de huidige wijk. Daarom moet er een nieuw openbaar onderzoek gehouden worden waarin het maximum aantal wooneenheden op 40 is vast gelegd.

Volgens Jo Van de Sype van het studiebureau Arcadis wordt er nu uit gegaan van maximum 40 wooneenheden. De gebouwen zullen maximum drie bouwlagen tellen en worden zodanig ingeplant zonder hinder voor de bestaande woonwijk. Het uitzicht is belangrijk.

Geert De Cuyper vernam dat de huisvestingsmaatschappij niet gelukkig is met het lager aantal wooneenheden. Schepen Heidi Elpers (CD&V)  bevestigde dat het bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting uiteindelijk akkoord gaat met het lagere aantal wooneenheden maar dat de maatschappij hoopt dat de gemeente hen andere gronden ter beschikking stelt voor sociale woningen.

Gemeenteraadslid Filip Roselaers (Vlaams Belang) merkte op dat er door het compacter gaan bouwen er een deel van de grond gewoon blijft liggen. “Maar hoe leg je de buren uit dat een deel van de grond niet gaat bebouwd worden? Ik vraag om dat uitdrukkelijk in het dossier te vermelden.”

Het openbaar onderzoek wordt afgesloten op 14 juli 2016. Het ontwerp RUP “Sint-Elooisberg” ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, Markt 18 in Lennik.

Opmerkingen en bezwaren kunnen per aangetekende brief bezorgd worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Lennik (GECORO Lennik, Markt 18 te 1750 LENNIK). U kunt uw schriftelijke opmerkingen en bezwaren ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis (Markt 18 te 1750 LENNIK). De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd aan de GECORO.

Op donderdag 23 juni 2016 van 20 tot 21 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een infomoment georganiseerd door het gemeentebestuur.

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/06/13/actie-tegen-lennikse-bouwplannen-sint-elooiswijk

http://www.persinfo.org/2015/06/06/veel-belangstelling-voor-informatiemarkt-rup-%E2%80%9Csint-elooisberg%E2%80%9D

http://www.persinfo.org/2015/12/21/binnenkort-beslissing-over-aantal-wooneenheden-uitbreiding-sint-elooiswijk

http://www.persinfo.org/2015/04/23/uitbreiding-sint-elooiswijk-kan-tot-60-sociale-woningen-opleveren

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?