Actie tegen ondoordacht verkeersbeleid Lennik en voor DOORlopende straten

LENNIK – In zowat alle omliggende gemeenten duiken er borden op die ‘doodlopende straten’, doorlopend maken voor voetgangers en fietsers. Het Lennikse oppositiekartel N-VA - LENNIK KWADRAAT stelde dit ook voor maar het OpenVLD-CD&V-bestuur veegde het van tafel. Daarom plaatste de oppositie een nieuw verkeersbord aan het begin van de Borrekeitse.

“Lennik verdient een kwaliteitsvol verkeersbeleid”, vindt N-VA - LENNIK KWADRAAT. Het Lennikse oppositiekartel protesteert dan ook tegen de ondoordachte maatregelen van de OpenVLD-CD&V-coalitie die de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid ondermijnen.

Als voorbeeld herneemt N-VA - LENNIK KWADRAAT zijn voorstel om doodlopende straten om te vormen tot door-lopende straten. Ten voordele van onze zachte weggebruikers.  “Vaak stemt het bestuur een goed voorstel vanuit de oppositie eerst weg, en voert het wat later toch zelf in. Omdat het hier niet gebeurde, zetten we het opnieuw in de aandacht”, zegt fractieleider Geert De Cuyper.

Een kwaliteitsvol verkeersbeleid in Lennik?

“Sinds het aantreden van de OpenVLD-CD&V-meerderheid (!?) wordt het verkeersbeleid in de gemeente Lennik bepaald door ad hoc maatregelen die haaks staan op een politiek die de verkeersveiligheid/verkeersleefbaarheid nastreeft. Het vroegere bestaande mobiliteitsplan werd verlaten en niet meer verder uitgevoerd. Een nieuw mobiliteitsplan wordt aangekondigd en zal slechts binnen geruime tijd klaar zijn”, zegt Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK KWADRAAT.

“Intussen wordt de ganse Lennikse verkeersinfrastructuur verknald door zonder overleg en ondoordacht verkeersingrepen uit te voeren die een voorafname zijn op ieder toekomstig mobiliteitsplan. De handelsversterkende maatregelen die in het verleden genomen werden, werden de nek volledig omgedraaid.”

Typisch voorbeeld is dat de verkeersafwikkeling in het centrum gecompliceerder gemaakt werd, een veelvoud van verkeersborden geplaatst werd en het parkeerbeleid een aanfluiting is van ieder gezond en doordacht beleid.

De 30 km-zone wordt blijvend gedwarsboomd door de weigering de snelheidsbeperking af te dwingen. Daarenboven treft men aan de lopende band snelheidsbevorderende maatregelen die het doorgaand verkeer aanmoedigen in plaats van te ontmoedigen. Zo werden de voorrangsregels in het centrum gewijzigd zodat iedereen kan vaststellen dat het doorgaand verkeer aangezogen wordt.

“Een conclusie dringt zich op: deze OpenVLD-CD&V-meerderheid  heeft tegen alle gezond verstand in duidelijk andere accenten gelegd en heeft daarom veranderingen en wijzigingen in de verkeersafwikkeling doorgevoerd om zich af te zetten tegen de vroegere gevoerde verkeerspolitiek. Aldus werd afstand genomen van de visie dat snelle razende wagens dienden ontmoedigd te worden in het centrum.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?