Filip Van Ginderdeuren verschijnt in najaar voor de rechter

De Raadkamer heeft gewezen schepen en advocaat Filip Van Ginderdeuren op 11 juni verwezen naar de correctionele rechtbank. Dat heeft het parket Halle-Vilvoorde bevestigd. Zijn proces wordt tijdens het najaar gepland. Van Ginderdeuren blijft de betichtingen ontkennen.

Meer dan 4 jaar nadat het onderzoek tegen de gewezen schepen voor Lijst Burgemeester en Open VLD, aan het licht kwam, is hij door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank. Het onderzoek sleepte door allerlei complicaties eerder ongewoon lang aan. Zo werd het onderzoek overgedragen van het parket Brussel naar het nieuwe parket Halle-Vilvoorde, ging de oorspronkelijke onderzoeksrechter met pensioen en waren er meerdere wissels van titularissen van het onderzoek bij het parket.

Verwezen

 “Op 11 juni heeft de Raadkamer Van Ginderdeuren verwezen voor 27 feiten van verduistering, 5 feiten van valsheid in geschriften, 11 feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor 2 feiten van aanmatiging van de titel van advocaat (nadat hij al geschrapt was van de Tableau). Het dossier zal in het najaar worden vastgesteld voor de correctionele rechtbank”, bevestigt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. De maximumstraf voor de verduistering is opsluiting van vijf jaar tot tien jaar (maar werd gecorrectionaliseerd naar max. 5 jaar) en een geldboete van 500 € tot 100 000 €.

Filip Van Ginderdeuren werd in maart 2015 door de federale politie opgepakt en daarna door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij  was toen in Lennik vierde schepen en bevoegd voor vrije tijd , ontwikkelingssamenwerking,  burgerparticipatie en rechtszaken. Zijn aanhouding en positie in het schepencollege zorgde na zijn vrijlating voor heel wat verwikkelingen binnen het gemeentebestuur.

Bewindvoerder

Filip Van Ginderdeuren wordt vervolgd voor misdrijven die hij zou gepleegd hebben tijdens het uitoefenen van zijn rol als voorlopig bewindvoerder. Hij werd door een vrederechter aangesteld om het inkomen en de goederen van personen te beheren die daartoe niet meer de nodige geestesvermogens bezitten. Die opdrachten kreeg hij in Brusselse gemeenten. Hij werd nadat hij door de orde van advocaten was geschrapt nog gezien in de Brusselse jeugdrechtbank en ook daarvoor wordt hij vervolgd.

Het parket bevestigt ook dat in dezelfde zaak een ‘gepensioneerde rijkswachter’, werd verwezen naar de rechtbank voor een feit van verduistering en een feit van valsheid in geschrifte.

Ontkent

Filip Van Ginderdeuren reageert: “Ik blijf de betichtingen ontkennen en blijf bij mijn standpunt dat het parket het systeem van voorlopige bewindvoering niet begrijpt. Dat is heel spijtig. Het zijn feiten van uit de jaren 2008 en 2009 waarvoor niemand klacht heeft ingediend. Het is voor mij duidelijk dat dit van uit de politiek in gang is gezet en dat zal ik op de zitting voor de rechter duidelijk maken." Van Ginderdeuren wijst er nog op dat het onderzoek werd geopend in november 2012, dat is kort na de gemeenteraadsverkiezingen.

Van Ginderdeuren werd schepen toen burgemeester Willy De Waele in november 2010 onverwacht ontslag nam. De Waele werd als burgemeester opgevolgd door schepen Irina De Knop. Na de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen werd Van Ginderdeuren in 2013 opnieuw verkozen en  aangesteld tot schepen.

Lees ook:

Aangehouden

Opnieuw aangehouden

Ontkent

burgemeester schorst

Been stijf

Taken verdeeld

Schepenambt weer opgenomen

Sluit weer aan

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?