Zone 30 Ternat Centrum wordt definitief

De zone 30 in het centrum van Ternat wordt definitief. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. De zone werd nog lichtjes aangepast, maar voortaan geldt in een groot deel van het centrum dus een snelheidsbeperking van 30km per uur. Het gemeentebestuur hoopt het dorpscentrum van Ternat zo verkeersveiliger te maken.

 Tijdens een participatietraject in 2018 gaven buurtbewoners al aan dat zij een zone 30 in het centrum als oplossing zagen om het dorpscentrum van Ternat leefbaarder en verkeersveiliger te maken. In 2020 besloot het gemeentebestuur dan ook een zone 30 als testfase in te richten. Na grondige evaluatie besliste de gemeenteraad om deze zone 30 definitief in te richten.

 “Uit de ongevalscijfers van de politie blijkt dat 1/3 van alle ongevallen op gemeentewegen in onze gemeente binnen deze zone gebeurt. Ook uit de enquête die Vlaanderen in 2017 hield, blijkt dat onze inwoners het verkeer in Ternat heel onveilig vinden. De straten in ons centrum zijn te smal om er voetpaden, veilige fietspaden én een rijbaan aan te leggen”, zegt schepen van omgeving en mobiliteit Gunter Desmet. “De enige optie om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen, is dus het verlagen van de snelheid. Dat doen we door de invoering van een zone 30. De verplaatsingstijd langs het langste traject binnen de zone 30 neemt hierdoor met (slechts) 42 seconden toe.”

 Studies tonen aan dat er in een zone 30 minder ongevallen gebeuren. Een gematigde snelheid biedt veel meer veiligheid aan alle gebruikers van de openbare weg. Dit is des te meer het geval in gebieden waar veel voetgangers zijn. De zone 30 vermindert aanzienlijk het aantal ongevallen en de ernst ervan omdat de reactietijd en de remafstand aanzienlijk worden verminderd, de banden meer grip hebben en er minder dodelijk slachtoffers vallen. 10 Procent van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30km per uur. Bij 50km per uur ligt dat cijfer op 80 procent. Bovendien vermindert de lawaaihinder wanneer wagens trager rijden.

 “De zone 30 draagt dus tweemaal bij tot het verminderen van het lawaai, want de aanleg ervan beperkt de snelheid en in sommige gevallen de intensiteit van het doorgaand verkeer”, zegt schepen Desmet. “Tot slot is een zone 30 ook beter voor het milieu: er komen minder schadelijke uitlaatgassen vrij. Bovendien stoot een auto die snel optrekt nog meer CO2 uit.”

 “De gemeente kiest voor een vaste zone 30 omdat het centrum niet enkel veilig moet zijn voor fietsers en voetgangers tijdens de schooluren. Ook buiten de schooluren zijn er heel wat attractiepolen die zowel autobestuurders als zwakke weggebruikers aantrekken: station, sportcentrum, zwembad, jeugdcentrum, skatepark, fuifzaal, parochiezaal, horeca, markt, bibliotheek, gemeentehuis, voetbal, volleybal, park Kruikenburg… We willen ons dorpscentrum op alle momenten van de dag zo veilig mogelijk maken.”

 De definitieve zone 30 werd wel lichtjes aangepast tegenover de testzone. Zo wordt de Kerkweg aan de zone toegevoegd. Het deel van de Terlindenstraat tussen de Van Cauwelaertstraat en de Sterrenlaan wordt voortaan een definitieve zone 30 in plaats van een tijdelijke. Ook ‘t Serclaesstraat en de Sportlaan worden zone 30. Op de August De Feyterstraat wordt de zone 30 verkleind. Deze gaat pas in vanaf huisnummer 34, net voor de Kouterweg.

 Het lokaal bestuur Ternat zal het begin en einde van de zone 30 duidelijk aanduiden met elektronische signalisatie. De voorlopige waarschuwingsborden worden dan weggehaald.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?