Werken aan eerste voetgangers- en fietsersbrug A8 kunnen beginnen

Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Rodenemweg met de voorbereidingen voor de bouw van de voetgangersbrug over de A8. Voor de beloofde voetgangers- en fietsersbruggen aan de Halleweg en de Nijvelsesteenweg is het wachten tot volgend jaar.

Dat heeft N-VA senator Mark Demesmaeker vernomen bij Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “Spijtig genoeg veel later dan beloofd,” zucht Mark Demesmaeker. “maar de tijdelijke ingrepen zullen de veiligheid van de zwakke weggebruikers eindelijk verbeteren, we hebben lang aangedrongen en dat werpt zijn vruchten af.”

“We gaan natuurlijk voor een grondige herinrichting van de A8 met (gedeeltelijke) ondertunneling, maar we beseffen dat dit een project is op langere termijn. Ondertussen moet echt iets gedaan worden aan de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Daarom hebben we het voorstel van toenmalig mobiliteitsminister Ben Weyts om snel van start te gaan met drie tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen meteen gesteund.“ vult N-VA gemeenteraadslid Nelly Lanis aan.

“De bruggen waren eigenlijk beloofd tegen 2019. Ik vroeg minister Peeters waaraan de vertraging te wijten is, en wat de stand van zaken en de timing is voor de bouw,” zegt Mark Demesmaeker.  “De vertraging komt door problemen bij de aanbesteding. Voor de bouw van de twee andere bruggen is budget voor ontwerp en aanleg voorzien in 2022.”

Hieronder leest u integraal de antwoorden van de minister:

  1. De uitvoering van de brug t.h.v. de Rodenemweg stond op het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) voor 2020. Dit dossier was in aanbesteding in de zomer van 2020, zodat in het najaar ging kunnen gestart worden met de bouw. Bij deze aanbesteding, net na het bouwverlof, was echter maar één inschrijver, die bovendien niet bleek te beschikken over de technische competenties.
  2. Aangezien de aanbestedingsprocedure in de zomer van 2020 niet kon leiden tot een gunning was een heraanbesteding voor de brug t.h.v. de Rodenemweg noodzakelijk. Hieruit werd het dossier op 14 oktober2020 uiteindelijk dan toch gegund aan de huidige opdrachtnemer. Na de voorbereiding wordt op dit moment gestart met de feitelijke bouw in de werkplaats van de staalbouwer. De brug zal afgewerkt zijn in juni 2021.

Voor de twee tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen thv de kruispunten met de Nijvelsesteenweg en de Halleweg is budget voor de studie en uitvoering voorzien op het voorstel van GIP in 2022. Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de loop van dit jaar met de opmaak van het bestek hiervoor.

Afbeeldingen: C AWV


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?