Tijdelijke voetgangers- en fietsersbruggen over A8 in Halle

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft in Halle maatregelen aangekondigd die de veiligheid van de weggebruikers in de omgeving van de A8 moet verbeteren. Er zal 6 miljoen euro gepompt worden in de aanleg van drie tijdelijke voetgangers- en fietsersbruggen over de A8. Intussen loopt er een studie waarin een grondige herinrichting van de weg wordt bekeken. Het stadsbestuur zal het bruggenproject steunen, maar betreurt de gang van zaken.

De A8 in Halle, tussen de Ring rond Brussel en het Kanaal Brussel-Charleroi, is een atypische weg met het karakter van een autosnelweg. Vergelijkbaar met een stukje van de A12. Zo zijn er op de A8 ter hoogte van Halle drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg). Die kruispunten remmen de doorstroming van het verkeer af en zorgen voor lange files en verkeersonveilige situaties.

Lange termijn

Om de verkeerssituatie ter hoogte van de A8 te verbeteren, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer een langetermijnvisie uit. Op dit moment is er een onderzoek lopende waarin onder andere de ondertunneling van de kruispunten van naderbij wordt bekeken. Ben Weyts: “De mobiliteit op de A8 in Halle staat al jaren op de politieke agenda. Het voorstel van een lange tunnel tussen het kanaal en de R0 is te duur. Daarom onderzoeken we nu welke betaalbare oplossingen voor de A8 mogelijk zijn”.

Korte termijn

In afwachting van een grondige herinrichting, die sowieso nog een tijdje op zich zal laten wachten, besliste Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts 6 miljoen euro uit te trekken om de veiligheid van de zachte weggebruikers op de A8 alvast op korte termijn te verbeteren. Wegen en Verkeer zal drie tijdelijke bruggen bouwen over de A8 zodat voetgangers en fietsers de weg veilig kunnen dwarsen. De start van de bouw van de eerste brug is voorzien in 2019.

Ter hoogte van de kruispunten met de Halleweg en de Nijvelsesteenweg worden fietsersbruggen geplaatst die ook ontworpen zijn om door voetgangers gebruikt te worden. Ter hoogte van het kruispunt met de Rodenemweg wordt enkel een voetgangersbrug geplaatst. Fietsers worden in de Rodenemweg via de Kanaalstraat (het jaagpad) langs het kanaal geleid. “Naast het plaatsen van de bruggen nemen we aan de kruispunten ook de zebrapaden weg. Omdat de zachte weggebruikers de rijweg hier niet meer zullen dwarsen, kunnen we ook de lichtenregeling aanpassen en de doorstroming van het verkeer verbeteren”, aldus Ben Weyts.

Nieuwe fietspaden

Naast de maatregelen op de A8 zelf, worden ook bijkomende flankerende maatregelen genomen. Zo zal in 2018 het bestaande dubbelrichtingsfietspad op de Nijvelsesteenweg (N28) tussen het kruispunt met A8 en de Maasdalweg geasfalteerd worden. Ook aan de kant van Halle krijgt de Rodenemweg een rechtstreekse verbinding met het jaagpad langs het kanaal.

Onteigeningen

Om de omvorming van de A8 op lange termijn te realiseren, zullen een aantal onteigeningen moeten gebeuren. Hoeveel onteigeningen zal afhangen van de uiteindelijke beslissingen na de lopende studies. Mensen waarvan al geweten is dat zij onteigend zullen worden in het kader van de grote herinrichting krijgen alvast de kans om hun eigendom op korte termijn te verkopen.

Stad betreurt

Het college van burgemeester en schepenen in Halle betreurt de gang van zaken. "We betreuren dat de minister in deze legislatuur geen aanzet heeft gegeven voor de integrale uitvoering van de eerder goedgekeurde plannen voor de ondertunneling van de A8", aldus burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "We blijven steevast achter die plannen staan en dringen er op aan om geen maatregelen te nemen die de uitvoering van de plannen definitief op de helling zouden kunnen zetten. In die context en onder die voorwaarde kan het college wel instemmen met verbeteringswerken die zowel de veiligheid als de doorstroming ten goede kunnen komen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?