Geldigheidsdatum betaalde parkeerkaarten wordt met jaar verlengd

De betaalde parkeerkaarten voor inwoners, handelaars en mensen uit de non-profitsector zullen een jaar langer geldig zijn. Dat keurde de gemeenteraad van Ternat goed op basis van een voorstel van de N-VA-fractie.

 Ternattenaren kunnen elk jaar inwonerskaarten kopen waarmee ze in Ternat kunnen parkeren. Die kaarten zijn bestemd voor inwoners van de gemeente, handelaars en mensen die werken in de non-profitsector zoals artsen en verplegend personeel. Door corona en de daarbij horende lockdown hebben veel inwoners het afgelopen jaar echter weinig aan die parkeerkaart gehad. Daarom besliste de Ternatse gemeenteraad om de geldigheid van de bestaande kaarten met 1 jaar gratis te verlengen.

 “Door de lockdown hebben veel inwoners het afgelopen jaar geen gebruik kunnen maken van hun betalende inwonerskaart. De collega’s van N-VA stelden in januari voor om hier een compensatie voor te voorzien. Als meerderheid luisteren we naar elk goed voorstel. Daarom hebben we met OPC afgesproken de geldigheidsdatum van alle in omloop zijnde betalende kaarten (inwoners, non-profit, lokale handel) met één jaar te verlengen. De inwoners krijgen de nieuwe kaarten gewoon thuis gestuurd”, zegt schepen van mobiliteit Gunter Desmet.

“Deze operatie kost de gemeente ongeveer 11.000 euro. Let wel: de gratis bewonerskaarten worden niet automatisch verlengd. Deze moeten de bewoners via de gewone kanalen aanvragen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?