Vervangingsmandaat Wim Durang in gemeenteraad verlengd

LENNIK - Begin 2015 kwam Wim Durang, partijsecretaris van Lennik Kwadraat, in de gemeenteraad ter vervanging van verhinderd raadslid De Bruyn. De vervanging liep tot 1 september, en wordt nu verlengd tot het eind van het jaar.

Sinds zijn eerste gemeenteraad in januari kwam Wim Durang al elke zitting aan het woord met vragen, opmerkingen en voorstellen.  “Ik verkreeg onder andere de herstelling van de signalisatie van het voorrangsverkeer in het centrum (Frans Van der Steenstraat) en de vervanging van moeilijk leesbare verkeersborden, en ook het dringend nodig herstel van toiletdeuren in de feestzaal van Sint-Martens”, zegt Durang.

Al lang nauw betrokken bij het cultuurbeleid, durft hij erop te wijzen dat het afnemen van schepen Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden, niet ten goede komt aan de gemeentelijke dienstverlening.  Wim drong ook aan op een ruimere organisatie van en grotere betrokkenheid bij de hernieuwing van de verzustering met Arconate. “Ik zie het meer betrekken van de bevolking bij wat er in Lennik georganiseerd en aangeboden wordt, als een rode draad in mijn tussenkomsten.”

Plannen?

"Er is nog werk aan de winkel, en meer dan genoeg zaken om op te volgen. “Ik denk dat er nog verbetering nodig is aan onze gemeentelijke gebouwen en zalen. Ook de verkeersveiligheid kan nog beter. “

“Lennik is een boeiende gemeente met een enorm potentieel, wat kansen biedt die nog niet altijd optimaal benut worden of voldoende mensen bereiken. Ik hoop dat daar constructief rond kan samengewerkt worden, en dat het klassieke spel van meerderheid en oppositie af en toe nog kan doorbroken worden", besluit gemeenteraadslid Wim Durang. 

 

Zie ook : http://www.persinfo.org/2015/01/26/twee-wissels-lennikse-gemeenteraad


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?