Gouverneur verwerpt klacht van Open-Vld tegen Pop-up restaurant Herne

HERNE - Op 1 juni 2015 dienden Elke Malotiaux en Deblander van Open-Vld een klacht in bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant tegen de organisatie van het Holy Pop-Up restaurant in het dominicanessenklooster van Herne.

Open-Vld beweerde in zijn klacht dat het college met deze organisatie verschillende regels had geschonden. Zo was men van mening dat het college het gebruikersreglement van het klooster had overtreden. Verder suggereerde men dat de inrichting van het restaurant voor de gemeente een serieuze financiële aderlating betekende. Tot slot was men van oordeel dat het college niet bevoegd was om te beslissen over deze samenwerking en dus de bevoegdheid van de gemeenteraad had genegeerd.

De klacht werd door de diensten van de gouverneur uitvoering onderzocht. Met zijn schrijven van 28 juli 2015 liet de gouverneur weten dat de klacht ongegrond was. “Ondertussen kunnen we meedelen dat de afgesproken kookworkshops in samenwerking met de verschillende verenigingen in de loop van de maand december zullen plaats vinden”, laat het  college van burgemeester en schepenen weten. Die zullen door Sofie Dumont gegegevan worden in ruil voor het gebruik van de infrastruchtuur tijdens het Holy Pop-Up restaurant.

De gouverneur stelt wel vast dat de samenwerking zich wat een een grijze zone bevindt en maakte de gemeente attent op o.a. de wet op de overheidsopdrachten en het gelijkheidsbeginsel. Maar er is volgens de gouverneur dan weer geen inkomstenderving omdat omdat het kloster zich in volle verbouwing bevond en in die staat niet kon verhuurd worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?