Vervallen Waterhof leeft verder als “Kunstb(R)oederij ’t Groot Waterhof”

Heel wat mensen zijn bekommerd om ons erfgoed en maken zich zorgen om als er iets mee mis loopt. Zo ook met het Waterhof in Sint-Martens-Lennik, niet te verwarren met de gelijknamige hoeve in Gaasbeek, die nu al jaren te koop staat. Langs de Bossuitstraat staat de eeuwenoude hoeve ‘Waterhof’ of ‘Hof te Bossuyt’ te verkommeren. De boerderij wordt al geruime tijd niet meer uitgebaat. Enkele jaren geleden stortte het dak van de stallen in, links van het woonhuis. Maar er is een oplossing in het verschiet.

 

De hoeve is ‘aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009. Over de oorsprong gingen we te rade bij de Andreas Masiuskring. “Het hof kent een rijk verleden. Het was één van de belangrijkste pachthoven van Sint-Martens-Lennik tussen de 15de en begin 20ste eeuw.
Vanuit dit hof werd ongeveer 30 ha landbouwgrond geëxploiteerd, vooral in en rond de wijk Bossuit (Moensveld, Varenberg, Kareelblok, Eeckhoutveld…). Het huidige woonhuis stamt uit ca 1775 en is daarmee een van de oudste, nog bewaarde woonhuizen in Lennik”, vertelt Hans Van Lierde van de Andreas Masiuskring. Hij werkt aan een publicatie over het hof.

Familie Pipenpoy

“Oorspronkelijk hoorde dit pachthof toe aan de heren van Liedekerke. Door huwelijk kwam het hof in de late 15de eeuw in handen van de Brusselse familie Pipenpoy. Zij hielden heel wat schepenambten in Brussel , maar ook in Sint-Martens-Lennik. De prachtige gotische grafzerken in het portaal van de kerk van Sint-Martens-Lennik behoren toe aan twee van deze Pipenpoy’s uit Bossuit. De familie behield het ‘Hof te Bossuit’ tot eind 18de eeuw toen de ‘Lennikse’ tak uitstierf. Heel die tijd verpachtten de Pipenpoy’s het hof aan gekende Lennikse families zoals de familie Van Cutsem die er wellicht ook brouwers waren. Latere pachters waren verschillende generaties Goossens. Deze laatste familie pachtte niet alleen het Waterhof, maar waren ook verbonden aan de watermolen in Pede, de brouwerij Goossens eveneens in Pede en later ook de Tombergmolen in Sint-Martens-Lennik.”

“In de 19de eeuw werd het ‘Hof te Bossuit’, dat zijn gekendere naam Waterhof te danken heeft aan de vele vijvers die rond het hof lagen, verschillende keren verkocht. Uiteindelijk werd de pachtersfamilie Van Laer die sinds eind 19de eeuw het hof uitbaatte, de eigenaars in 1947. Sinds de dood van Germaine Van Laer, de laatste uitbaatster, verkommert het Waterhof volledig”, aldus Hans Van Lierde.

De Andreas Masiuskring vzw betreurt de teloorgang van één van de weinig overgebleven middeleeuwse grote pachthoven van Lennik. Een belangrijke erfgoedparel dreigt te verdwijnen.

Buren

Enkele buren trekken zich het lot van de historische hoeve aan. Ze houden een oogje in het zeil en gaan zelfs kijken als er daar mensen ronddwalen die er niet thuis horen. “Ik heb hier al meermaals onbekenden weg gestuurd”, getuigt een buur. Omwonenden merkten dat het hof het speelterrein was geworden van jongeren die er hun logo 1750 achter lieten. Later verscheen er ook het opschrift 1700. De jongste maanden was er geen gelijkaardig ongewenst bezoek meer. De buren hopen echt dat de hoeve van verder verval wordt behoed zonder dat er storende activiteiten worden ontwikkeld.

Hof te Bossuit  - Een oplossing in de maak ?

Jos Sluys (Saffelberg Investments) uit Gooik heeft zich het lot van het Groot Waterhof in Sint-Martens-Lennik aangetrokken. “Iemand heeft mij gesignaleerd dat er een compleet verwaarloosde boerderij stond in Sint-Martens-Lennik en me tevens gewezen op de grote historische waarde van deze unieke boerderij voor Lennik en in het bijzonder Sint-Martens-Lennik“, vertelt Jos Sluys. “Ik was een kijkje gaan nemen in de boerderij en trof een gebouwencomplex aan dat reeds meer dan tien jaar aan het vervallen is. Graffiti toont aan de boerderij reeds meermaals gekraakt was en ten prooi was gevallen aan vandalen. Eigenlijk hallucinant en zeker niet bevorderlijk voor de uitstraling en veiligheid van de buurt.”

Landbouwerszoon

“Aangezien ik dergelijke boerderijen uit het Pajottenland in mijn hart draag, mijn vader was zelf landbouwer in Pepingen, wou ik deze boerderij nog een kans geven door het zo zoveel mogelijk in zijn pracht te herstellen en ik nam contact op met de huidige eigenaar, Mark Van Laer. Op het vlak van restauratie heb ik al het één en ander gerealiseerd waaronder momenteel het Hof te Mergelingen in Oplombeek in Gooik en de gebouwen, waar nu de Flavor Shop gevestigd is, dit uiteraard naast de restauratie van het Kasteel van Saffelberg zelf en binnenkort de restauratie van de kapel van Saffelberg in Lennik. Al vlug kwam ik tot een vergelijk met Mark van Laer en zocht ik naar een uiteindelijke mogelijke bestemming voor deze “gewezen” prachtige hoeve.”

Meerwaarde voor Lennik en het Pajottenland

“Voor moderne landbouw kan dergelijk gebouw niet meer gebruikt worden, dus zocht ik naar een bestemming. De oplossing moest een meerwaarde zijn voor Lennik en het Pajottenland en zeker niet liggen in de “amusementssector” zoals een feestzaal of dergelijke. Ik vroeg mij af wat er nog mogelijk was en kwam met de idee om er een kunstgalerij van te maken met de mogelijkheid dat een beeldende kunstenaar er tijdelijk zou kunnen inwonen om er zijn creativiteit te tonen. De omgeving van de boerderij, met achteraan de wijde natuur kan dit alleen maar bevorderen. Tevens zou een inwonende conciërge een oogje in het zeil houden. Tenslotte zouden plaatselijke verenigingen er hun vergadering kunnen houden of bijvoorbeeld een lezing over een bepaald onderwerp.“

Natuur

Jos Sluys is echt begaan met dit idee en vertelt verder: “Mijn idee is niet om hieruit één of ander geldgewin te halen, integendeel. Maar ik vrees dat het alternatief is dat het verval groter wordt  indien er niet snel wordt opgetreden en dat er ten langen laatste op deze historische site  één of meerdere villa’s worden gebouwd, bovendien op zeer natte gronden. Dat zou zonde zijn voor dit prachtige gebouw. Tevens zou in dit project ook de natuur zijn rol terugkrijgen. Vooraan zou ik de historische waterpartijen wensen te herstellen en ze laten aansluiten aan de achterliggende vijvers van de familie Heymans.”

“Kunstb(R)oederij ’t Groot Waterhof”

“Ik vernam dat er geruchten gaan dat er een grote parking zou komen, maar dat moet ik ontkennen. Ik noemde dit project “Kunstb(R)oederij ’t Groot Waterhof” en vroeg aan de gemeente Lennik of zij akkoord kunnen zijn met deze oplossing. Het is een feit dat, indien niet alle actoren zich kunnen scharen achter dergelijk project, en er onvoldoende draagvlak voor het project zou zijn, we het idee zullen moeten laten schieten en dan zal dit prachtig stuk Pajottenland zeker en vast verloren gaan voor de volgende generaties.
We hebben ondertussen al veel energie gestopt in het studiewerk. Indien het toch gerealiseerd zou worden, zal het Waterhof een mooie uitstraling geven aan Lennik en het Pajottenland en een meerwaarde voor de omgeving. Ook aan de rust zal er eigenlijk niet getornd worden aangezien er geen handelsactiviteiten doorgaan.”

“Laat ons hopen dat iedereen dit erfgoed genegen is, zodat we zo vlug mogelijk nog kunnen redden wat er te redden valt.” Tenslotte voegt Jos Sluys er nog aan toe: “We hebben reeds een breed draagvlak bekomen van velen uit de cultuursector in onze regio. Dat dit alles kan gerealiseerd worden zonder subsidies, kan een bijkomende troef zijn in de besluitvorming.”

Zie ook:

Boek Brabançonne

Legaat Pipenpoy

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?