Anderstalige leerlingen maken kennis met Vlaams-Brabants vrijetijdsaanbod

Op 17 juni rondt het Sancta-Mariainstituut uit Lembeek haar OKAN project af met een activiteit in de kunstacademie van het Jezuïetencollege in Halle.

Met het project 'OKAN in actie' laat de provincie Vlaams-Brabant alle OKAN-leerlingen kennismaken met 6 verschillende vrijetijdsactiviteiten uit hun gemeente, zoals de plaatselijke jeugdbeweging, de sportclub in de buurt, een academie of een andere lokale vrijetijdsaanbieder.

Tijdens deze activiteiten ligt de nadruk op taalstimulering, op de ontdekking van de talenten van de leerlingen en op wederzijdse kennismaking. De leerlingen leren verschillende organisaties kennen en deze organisaties maken kennis met een nieuwe doelgroep.

"Nieuwkomers krijgen op school uitstekend onderwijs. In de onthaalklassen worden jongeren tussen 12 en 18 jaar gestimuleerd om snel en goed het Nederlands onder de knie te krijgen. Maar buiten de schooluren vallen de kansen om Nederlands te oefenen weg. OKAN-leerlingen vinden moeilijk aansluiting bij het vrijetijdsleven. Ze kennen het concept 'hobby' vaak niet en weten ook niet welk vrijetijdsaanbod er in de gemeente bestaat. Vanuit de OKAN-scholen komt daarom de behoefte om in te zetten op zinvolle vrijetijdsbesteding van deze jongeren. Hierbij gaat het dan om vrijetijdsbesteding waarbij het leren van het Nederlands en de integratie van de jongeren centraal staan. Tijdens deze activiteiten krijgen de jongeren immers niet alleen veel informele spreek- en luisterkansen, maar komen ze ook in contact met verschillende verenigingen in de buurt, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

OKAN in actie in 8 Vlaams-Brabantse scholen

Het project ging dit schooljaar onder begeleiding van Groep Intro in 8 Vlaams-Brabantse OKAN-scholen van start: Katholieke Scholen Diest, PISO Tienen, VIA Tienen, het Sint-Jozefsinstituut Betekom, TechnOV Vilvoorde, GO! Atheneum Zaventem, Sancta Maria Lembeek en het Sint-Martinuscollege Overijse.

De komende schooljaren wordt het project opnieuw georganiseerd en sluit ook de school GITO in Overijse aan.

In de meeste scholen werden het project reeds afgerond. Het Sancta-Mariainstituut in Lembeek rondt als laatste het project af met een initiatie van de kunstacademie op 17 juni. Van 9 tot 12 uur zullen een 50-tal OKAN-leerlingen workshops beeld, woord en muziek volgen in de kunstacademie in het Jezuïetencollege, naast de basiliek van Halle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?