‘Brabançonne’: het leven in het Lennik van vorige eeuw

Thierry Van Craenenbroeck heeft (53) zijn eerste historische roman geschreven. Het verhaal speelt zich af in en om Lennik in de loop van vorige eeuw. De centrale setting is het Waterhof in Bossuit waar zijn grootmoeder opgroeide.

Tijdens de inleiding op de boekvoorstelling wees bibliothecaris Els Cleymans op het schrijverstalent in het gezin Van Craenenbroeck. Dochter Eline schreef jaren geleden samen met Anne Wyckmans het boek ‘De vloek van Brutus’ dat recent weer is uitgebracht en te vinden is in de Lennikse bib. Voorzitter van de Andreas Masiuskring Joris De Beul situeerde het leven van Frans Jozef De Gronckel in het jonge België. Daarmee is  meteen de link naar de titel van het boek ‘Brabançonne’ gelegd.

Hoe komt iemand er toe een boek te schrijven?

Thierry Van Craenenbroeck: “Ik wilde eens iets schrijven, dat door meer mensen kan gelezen worden dan mijn doctoraatsproefschrift waar ik 5 jaar aan werkte en amper door een tiental lezers werd in de hand genomen. Maar er kwam pas tijd vrij om aan het schrijven te gaan toen ik 6 maanden werkonderbreking mocht nemen.

Thierry besloot het verhaal te situeren in het Pajottenland. De roman draait over relaties tussen mensen tegen de achtergrond waarin ze leven. “Ik woonde altijd in het Pajottenland maar werkte 20 jaar in Brussel. Die Liefde-haatrelatie tussen het Pajottenland en de hoofdstad moest er ook in voorkomen. Ik vond inspiratie in het leven van Frans Jozef De Gronckel en in een boekje van Frans Vennemans die 25 jaar pastoor was in Sint-Martens-Lennik. Ik dook verder in de tijd en vond een oude kaart van Fricx uit 1712. Mijn aandacht werd getrokken door 3 kruisen en de beek die van Sint-Martens-Lennik naar de watermolen van Pede loopt, maar die ook een verbinding met Brussel maakt. Ik laat in mijn boek ook een dakruiter van de hoeve Waterhoeve in Bossuit een belangrijke rol spelen omdat die, vanuit zijn uitkijkpost op het landschap, heel veel moet gezien hebben. Het verhaal wordt verteld door mijn fictieve grootmoeder die in de hoeve is geboren.  Het werd een boek over het leven in een dorp dat sterk gebaseerd is op mijn familiegeschiedenis, maar waar ik eigen verzonnen verhalen aan toevoegde”, aldus Thierry.

‘Brabançonne’ is te koop in de Standaard Boekhandel in Lennik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?