Veroordeelde algemeen directeur blijft in functie, oppositie stelt zich ernstige deontologische vragen

Het gemeentebestuur van Gooik heeft gereageerd op de veroordeling van algemeen directeur Eric Van Snick en de vraag van de oppositie tot ontslag door de gemeenteraad.

Lees eerst : Gemeentesecretaris ging boekje veelvuldig te buiten en Een jaar met uitstel en fikse boete voor de Gooikse algemeen directeur Van Snick en Geen nieuwe sancties tegen algemeen directeur

Reactie bestuur

"Het gemeentebestuur neemt de veroordeling van de algemeen directeur door de correctionele rechtbank zeer ernstig. Een juridisch expert van de gemeente neemt de gevolgen onder de loep. Daaruit blijkt dat de vraag van NVA om de algemeen directeur per direct te ontslaan door de gemeenteraad volkomen onwettig is. Er werd al een tuchtsanctie uitgesproken en de gemeente kan geen twee keer straffen voor dezelfde feiten. NVA trok haar vraag dan ook in."

Lees: N-VA vraagt onmiddellijk ontslag voor veroordeelde algemeen directeur

"Ook de correctionele rechtbank sprak een strenge straf uit, maar beval geen ontzetting uit de burger- of politieke rechten, waardoor de veroordeling niet automatisch tot een ontslag leidt en de algemeen directeur in functie kan blijven. Desondanks evalueert het gemeentebestuur vandaag de werking van de gemeente met een kritische blik", aldus het bestuur.

"In de voorbije 5 jaar nam de gemeente actie en werd een controlesysteem opgezet om herhaling van de feiten te voorkomen. De procesbeheersing en controle is momenteel strenger dan in welke gemeente ook. De aanwerving van een Kwaliteitsmanager en een Aankoopdeskundige, gespecialiseerd in overheidsopdrachten, maakten de organisatie een stuk professioneler en efficiënter."

"Het functioneren van de algemeen directeur is sinds 2017, binnen deze versterkte organisatie, werkzaam zoals het hoort. Het gemeentebestuur wenst dan ook het herstelde vertrouwen te behouden en de samenwerking op een professionele en hervormde manier verder te zetten."

Reactie oppositiepartij N-VA

"Dat ons punt onwettig is, klopt niet", reageert N-VA Gooik. "Dat er eerst extra onderzoek nodig is om de zaak nog harder te maken, dat wel. Er is over ons punt niet gestemd, omdat CD&V beloofd heeft om eerst extra onderzoek te laten verrichten en daarom hebben we geen stemming gevraagd. Ik voeg ook graag toe dat wij ons recht wouden gebruiken om een amendement in te dienen om het extra onderzoek te bevelen, maar dat is ons door de voorzitter van de Gemeenteraad geweigerd. Deze weigering is onwettig en beknot onze rechten als gemeenteraadslid. "

"Concreet hopen we wel dat Lieven en Simon hun belofte om verder onderzoek te doen zullen nakomen. Wat ons betreft is deze zaak nog niet afgesloten."

"Belangrijke toevoeging is dat het de schuld van CD&V zelf is dat de gemeenteraad het ontslag niet harder kan maken. Zij hebben altijd geweigerd om zich in deze zaak burgerlijke partij te stellen, waardoor we nooit zelf inzage gehad in het dossier en we het vonnis in eerste instantie via de pers hebben moeten lezen. De zeer lichte sanctie die de Gemeenteraad in 2017 genomen heeft, kan tot gevolg hebben dat er nu geen tuchtprocedure meer opgestart kan worden, maar sluit een ontslag nog niet uit."

"We hebben het gevoel dat CD&V excuses zoekt om geen sancties te moeten nemen, want we mogen niet vergeten dat ook verschillende CD&V'ers die aan het roer stonden en nog steeds staan, genoemd worden in het dossier. Hoewel zij niet vervolgd werden, kunnen we ons ook ernstige deontologische vragen stellen over hun capaciteit om op een objectieve manier over het lot van de Algemeen Directeur te beslissen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?