Een jaar met uitstel en fikse boete voor de Gooikse algemeen directeur Van Snick

De correctionele rechtbank heeft woensdag een uitspraak gedaan in het proces tegen Gooikse Algemeen Directeur Eric Van Snick. De rechter veroordeelde Van Snick tot één jaar gevangenis met uitstel en 16.000 euro boete en volgt daarmee de vordering van het parket.

Tijdens een doorlichting van Audit Vlaanderen in 2018 kwam aan het licht dat gemeentesecretaris Van Snick jarenlang wijn voor de gemeente kocht bij een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub, waarin de secretaris actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. Het parket vroeg aan de raadkamer om naast Van Snick ook burgemeester Michel Doomst te vervolgen maar Doomst is in deze zaak, begin dit jaar buiten vervolging gesteld. Het proces kwam voor de correctionele rechtbank op 7 september en het parket vorderde daar tegen Van Snick een jaar gevangenis met uitstel en 16.000 € boete.

Volgens het parket waren er voldoende bezwarende elementen voor inbreuken op de artikels 245 en 314 van het Strafwetboek, namelijk de misdrijven ‘belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren’,  bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had, en ‘belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving’. Dit is door een overheidsopdracht toegekend te hebben aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden.

De maximumstraf die door de wet voorzien wordt voor deze feiten, is een gevangenisstraf van vijf jaar.

Sanctie

De gemeentesecretaris werd als sanctie door de gemeenteraad gedurende 3 maanden een weddeverlies van 20 % opgelegd. Ondertussen is hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik.

Kwaliteitsmanager

De Gooikse administratie zegde dat ze moest werken met de middelen die ze had maar intussen zijn er maatregelen genomen om eventuele fouten te voorkomen. Maar er is werk gemaakt van een betere procedure en een kwaliteitsmanager.

Zie ook: Geen extra sancties

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?