N-VA vraagt onmiddellijk ontslag voor veroordeelde algemeen directeur

Na Groen Gooik vraagt nu ook N-VA-Gooik kordate maatregelen tegen algemeen directeur Erik Van Snick. Op 5 oktober veroordeelde de correctionele rechtbank de algemeen directeur van de gemeente Gooik, Eric Van Snick, voor fraude en belangenvermenging. Tijdens de uitoefening van zijn functie gaf Van Snick bevriende bedrijven een voorkeursbehandeling in openbare aanbestedingen en plaatste hij bestellingen voor de gemeente bij een bedrijfje van zijn moeder. N-VA is niet te spreken over het feit dat het gemeentebestuur aangeeft ‘af te willen wachten’ en vraagt het onmiddellijk ontslag van de algemeen directeur. “Voormalig burgemeester Doomst werd ook genoemd in het dossier, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld, waarna hij een stap opzij zette als burgemeester.”

“De feiten kwamen aan het licht na een interne doorlichting van de gemeentediensten door Audit Vlaanderen, waaruit bleek dat er zich heel wat wanpraktijken afspeelden binnen de muren van het gemeentehuis”, zegt N-VA voorzitter Jason Broodcoorens. “CD&V heeft altijd geweigerd om gepaste tuchtmaatregelen te ondernemen zolang het onderzoek liep. Nu het proces is afgerond en de algemeen directeur is veroordeeld, is het voor ons duidelijk dat dhr. Van Snick niet in functie kan blijven.” De tuchtsanctie die na de interne doorlichting werd genomen, noemt de partij een ‘symbolische tik op de vingers’, aangezien Van Snick na het opgelegde weddeverlies een promotie en forse loonsverhoging kreeg.

Als bevoegde instantie is het de Gemeenteraad die een beslissing zal moeten nemen en N-VA maakt alvast bekend een agendapunt in te zullen dienen waarin gevraagd wordt om de algemeen directeur te ontslaan. De partij is van oordeel dat Van Snick zijn moreel gezag over het gemeentepersoneel is verloren en het imago van de gemeente ernstig heeft beschadigd.

“Meer dan dertig jaar alleenheerschappij van CD&V heeft het mogelijk gemaakt dat zulke zaken zich afspeelden onder de ogen van het Schepencollege, omdat men niet langer kijkt naar de kwaliteit van de werking, maar te veel bezig is met het vasthouden van deze macht”, gaat Broodcoorens verder.

“De voormalig burgemeester werd dan wel niet vervolgd, maar hij gaf zelf ook aan een verantwoordelijkheid te dragen in dit dossier. Daarom vragen wij nu dat de gemeenteraad zal doen wat elke andere werkgever in dit land zou doen, wanneer één van zijn medewerkers voor dergelijke feiten wordt veroordeeld en dhr. Van Snick zal ontslaan. Belastinggeld gebruiken voor de verrijking van familieleden en vrienden is onaanvaardbaar.”

N-VA wijst ook met beschuldigende vinger naar het Schepencollege en vooral naar de personen die er al deel van uitmaakten toen de feiten zich afspeelden. Volgens de partij is het aan de betrokken politici om zich te bezinnen over hun eigen politieke verantwoordelijkheid en de toekomst van hun carrière. “Het vasthouden aan de macht is de belangrijkste drijfveer geworden voor dit bestuur en de burgemeesterswissel heeft tot nu toe niet de politieke vernieuwing gebracht waar wij op hadden gehoopt, maar blijkt een verderzetting te zijn van het wanbeleid dat wij al jaren aankaarten”, gaat de partij verder.

Wanneer CD&V het vertrouwen in de algemeen directeur blijft behouden, zal de partij alle mogelijke stappen ondernemen om alsnog een ontslag te bekomen, zo klinkt het nog. De gemeenteraad waarop over dit punt gedebatteerd zal worden, vindt plaats op 25 oktober om 20u30  in Paddenbroek.

Nvdr: Algemeen directeur Eric Van Snick kan tegen het vonnis nog in beroep en in cassatie gaan. De gerechtsgang is nog niet definitief.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?