UZ Brussel: Nog 13 coronapatiënten opgenomen

In het UZ Brussel worden momenteel nog 13 COVID-19 bevestigde patiënten verzorgd, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen. 

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 462 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 374 het ziekenhuis verlaten en 75 zijn overleden.

Het aantal patiënten dat zich op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel aanmeldt blijft lager dan in pre-coronatijden (ongeveer 30% minder contacten). De toestroom van patiënten die via de Spoedgevallendienst COVID-19-gerelateerd worden opgenomen is de afgelopen weken wel afgenomen en schommelt sinds begin juni rond gemiddeld 2 hospitalisaties per dag. 

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Villa Samson verwelkomt opnieuw gehospitaliseerde patiënten

Vanaf deze week kunnen patiënten die in het UZ Brussel zijn gehospitaliseerd op weekdagen in de namiddag opnieuw terecht in Villa Samson. De therapiekatten- en honden wachten hen ongeduldig op om hen te verwelkomen voor een ontspanmomentje zodat ze het ziekenhuis even kunnen vergeten. Wie zijn eigen huisdier hier wenst te ontmoeten, kan hiervoor ook een afspraak inplannen.

Uit veiligheidsoverwegingen en om de gezonde afstand te kunnen respecteren wordt het aantal patiënten en de vrijwilligers die hen ontvangen wel beperkt. In Villa Samson gelden dezelfde preventieve hygiënemaatregelen dan in het ziekenhuis. Alle medewerkers dragen er een mondmasker en bij het binnenkomen is het ontsmetten van de handen voor iedereen verplicht.

In de voormiddag blijft Villa Samson ter beschikking als mentale rustplek en voor psychologische ondersteuning van ziekenhuismedewerkers die daar nood aan hebben.

Versoepeling toelating van bezoekers in het UZ Brussel

Vanaf donderdag 11 juni versoepelt het UZ Brussel de bezoekregeling van gehospitaliseerde volwassen patiënten door bezoek al toe te laten vanaf dag 5 in plaats van pas na 7 dagen opname. Het aantal toegelaten bezoekers verandert niet: één vaste bezoeker per patiënt voor een maximale duur van 30 minuten tussen 14 en 17 uur op vertoon van een bezoekerstoelating op naam. In het kader van het opsporen van contacten in geval van een eventuele besmetting is die identificatie van de bezoekers noodzakelijk.  
     
Andere externe bezoekers voor diensten mits toelating vooraf

Andere externe bezoekers, dan bezoekers aan patiënten, worden zeer selectief opnieuw toegelaten wanneer die noodzakelijk zijn voor de zorg- of bedrijfscontinuïteit. Dit kan enkel mits instemming vooraf van de betrokken dienst. Het toelatingsbewijs dient aan de controlepost in de ingang van het ziekenhuis voorgelegd te worden. Virtueel overleggen en zo een bezoek aan het ziekenhuis vermijden, blijft echter wel de voorkeur. De bezoeker dient zelf een mondmasker mee te brengen en alle richtlijnen m.b.t. handhygiëne en gezonde afstand na te leven.

Verdere uitbreiding raadplegingsactiviteit tot 80%

Drie weken na de 'heropstart' van de raadplegingen voor niet-dringende zorg in het UZ Brussel, merken we dat dit over het algemeen heel goed verloopt. Dit heeft toegelaten om sommige activiteiten ondertussen boven dit niveau te tillen. We streven er naar om de raadplegingsactiviteit van 50% naar 80% van de pre-coronaperiode te brengen.

Om die uitbreiding van het zorgaanbod goed verder te zetten wordt de bezetting in de wachtzalen nauwlettend opgevolgd en afspraken van patiënten worden zoveel mogelijk in de tijd gespreid om de gezonde afstand in het ziekenhuis te kunnen respecteren. Daarnaast wordt ook streng toegekeken op het verplicht dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen.

Wanneer mogelijk wordt in overleg met de patiënt gekozen voor een tele- of videoconsultatie zodat de patiënt zich niet naar het ziekenhuis moet verplaatsen. Resultaten van een patiëntenbevraging tonen aan dat zij de aanpak van teleconsultaties enorm waarderen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?